What's new

Câu hỏi sinh thái học

anh_bio

Member
Mình có 1 số cau hỏi phần sinh thái rất mong được sự giúp đỡ của moi người
1. Tại sao các yếu tố sau đây lại thay đổi từ thượng nguồn cảu các dòng đến vùng cửa sông: hàm lượng chất dinh dưỡng, nhiệt độ, hàm lượng khí oxi hòa tan.
2. Trong hệ sinh thái, độ dài chuỗi thức ăn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 
Bạn suy nghĩ một chút rồi trả lời được các câu hỏi này của tôi rồi tôi sẽ giúp đỡ bạn giải thích vấn đề:

câu 1: về sự thay đổi:
hàm lượng chất dinh dưỡng: tăng hay giảm?
nhiệt độ: tăng hay giảm?
oxy hòa tan: tăng hay giảm?
Câu 2:
2.1bậc dinh dưỡng nào cung cấp toàn bộ năng lượng cho các mắt xích còn lại của chuỗi thức ăn?
2.2. Sự khác biệt giữa các chuỗi này là gì?

chuỗi 1: Cỏ trên cánh đồng 1 (= trên cánh đồng 2) --> voi ăn cỏ --> voi chết bị vi khuẩn phân hủy
chuỗi 2: cỏ trên cánh đồng 2 (= trên cánh đồng 1) --> cào cào --> ếch --> rắn --> chim ăn rắn
Tạm thời thế đã, trả lời xong rồi giải thích tiếp.
DK
 

anh_bio

Member
Bạn suy nghĩ một chút rồi trả lời được các câu hỏi này của tôi rồi tôi sẽ giúp đỡ bạn giải thích vấn đề:

câu 1: về sự thay đổi:
hàm lượng chất dinh dưỡng: tăng hay giảm?
nhiệt độ: tăng hay giảm?
oxy hòa tan: tăng hay giảm?
Câu 2:
2.1bậc dinh dưỡng nào cung cấp toàn bộ năng lượng cho các mắt xích còn lại của chuỗi thức ăn?
2.2. Sự khác biệt giữa các chuỗi này là gì?

chuỗi 1: Cỏ trên cánh đồng 1 (= trên cánh đồng 2) --> voi ăn cỏ --> voi chết bị vi khuẩn phân hủy
chuỗi 2: cỏ trên cánh đồng 2 (= trên cánh đồng 1) --> cào cào --> ếch --> rắn --> chim ăn rắn
Tạm thời thế đã, trả lời xong rồi giải thích tiếp.
DK
thank b
mình nghĩ : hàm lượng chất dd sẽ tăng
nhiệt độ: giảm
hàm lượng khí oxi :giảm
Câu 2: bậc dinh dưỡng 1 là sv sản xuất như thực vật,..
Chuỗi 1 ngắn hơn chuỗi 2
 
tiếp nhé:
Câu 1. Lý do nào khiến bạn nghĩ rằng dinh dưỡng thì tăng lên, nhiệt độ và oxy thì giảm xuống?

Câu 2: Bạn đã nêu lên được hai yếu tố cơ bản quyết định sự dài ngắn của một chuỗi thức ăn:
1) nguồn năng lượng đầu vào chuỗi thức ăn lớn hay nhỏ
2) các mắt xích trong chuỗi thức ăn có thuận lợi cho việc chuyển hóa năng lượng từ sinh vật sản xuất lên bậc dinh dưỡng kế tiếp hay không.
 

Facebook

Top