What's new

Help me, chai đựng mẫu sinh vật phù du

Ai biết chai thu mẫu ni mua ở mô không (25-50ml), chỉ giùm mình với...
Hiện mình đang cần gấp để gửi mẫu đi phân tích, ai biết thì liên hệ giùm mình 0948765483
Cám ơn mọi người, liên hệ sớm giùm mình.........đang cần gấp
2011-10-21%25252008.52.03.jpg
 

Facebook

Top