giải giúp mình bài này nha!

vantoan1601

Senior Member
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Có thể coi hoán vị gen với tần số 50% là hiện tượng các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do được không? Cho ví dụ và giải thích.[/FONT]
[FONT=&quot]Cho công thức tính tần số hoán vị gen sau đây:
Tổng số cá thể giống bố mẹ
Tần số hoán vị gen = ---------------------------------------------------------------- x 100%
Tổng số cá thể thu được trong phép lai phân tích
Công thức này đúng trong trường hợp nào? Giải thích
mọi người nhanh chút nha, thứ 6 là mình lên đường thi hsg rồi!
[/FONT]
 
a,f=50% =>tỉ lệ các loại giao tử trong hoán vị gen đều bằng nhau, số loại gt, tỉ lệ kiểu hình giống phân li độc lập
NHƯNG KHÔNG thể coi đây là ht các gen PLĐl được vì:
-hoán vị gen là ht không phổ biến ,mà hoán vị với f=50% lại càng hiếm hơn
-trong ht hoán vị gen sẽ có những gen luôn đi kèm với nhau trong giảm phân và thụ tinh chứ chúng không hề phân li độc lập và tô hợp tự do

b,đúng trong trường hợp lai phân tích cá thể có kiểu gen là dị hợp tử chéo
P Ab//aB x ab//ab
Gp Ab , aB ab
---AB , ab
-khi lai phân tích, cá thể mang toàn kiểu hình lặn chỉ cho ra được 1 loại gt(ab)
=> kiểu hình F phụ thuộc hoàn toàn vào tỉ lệ gt của cá thể có HVG(Ab//aB)
-ta có gt mang gen hoán vị sẽ luôn có tỉ lệ nhỏ hơn giao tủ mang gen liên kêt
- F bao giờ cũng có 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ lớn bằng nhau và 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ bằng nhau. mà từ 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ ta tìm được F bằng công thức F=số kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ/ tổ số kiểu hình thu được
- để ct F=[FONT=&quot]Tổng số cá thể giống bố mẹ/[/FONT][FONT=&quot]Tổng số cá thể thu được trong phép lai phân tích[/FONT] đúng thì số KH giống bố mẹ(A-B-) phải chiếm tỉ lệ nhỏ dẫn đến gt tạo ra con F phải chiếm tỉ lệ nhỏ=> đây là giao tử hoán vị gen(AB)
 
giúp mình giải bài này với

cho A: đỏ, a: trắng, B: cao, b thấp. cho cây dị hợp 2 cặp gen trên tự thụ fấn, F1 có 4 KH, trong đó cây cao, trắng chiếm 9%. biết qt giảm fân tạo noãn và hạt fấn giống nhau. Tìm kg cây dị hợp và tần số hvg?
DA: A. AB/ab, f:40% B. AB/ab, f:20%
C. Ab/aB, f:20% D. Ab/aB, f: 40%
thanks!
 
Bài này do theo bài ra đã cho giảm phân ở đực cái như nhau => Tỷ lệ giao tử sinh ra từ đực và cái như nhau. Tỷ lệ trên phải do HVG gây ra
Kiểu hình Cao - Trắng (1 trội - 1 Lặn) có KG tổng quát dạng A-bb khi viết ta có hai trường hợp Ab/Ab và Ab/ab. Luongnd nhớ lại nhé trong PLĐL thì với kiểu gen Aabb có hai (2/16) vậy nếu gọi x là tỷ lệ giao tử Ab thì suy ra ta có phương trình
x2 + 2x(0,5 - x) = 0,09 giải ra ta được x = 0,1 là thỏa mãn => Ab = aB = 10% F1 có kiểu gen AB/ab và tần số HVG f = 20%.
Còn nếu cần tính tỷ lệ 4 loại kiểu hình ta có ngay
Cao - Trắng = Thấp - Đỏ = 9%
Thấp - Trắng = 40% * 40% = 16%
Cao - Đỏ = 100% - (16% + 18%) = 66%
Và như vậy bạn sẽ biết chọn phương án nào là đúng rồi. Có phải A??????
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top