What's new

Xin tài liệu, các bài báo khoa học trong nước và quốc tê về vi sinh vật tạo hương

Mình đang tìm hiểu về các ci sinh vật tạo hương trong thực phẩm, đồ uống và đặc biệt là nước mắm. vậy các anh chị nào có tài liệu về mảng này ( tài liệu trong nước và nước ngoài) các bài báo khoa học thì giúp mình với nha!
thực sự mình đang rât cần
 

Facebook

Top