giải thích ý nghĩa của hô hấp ở thực vật

tuanqx_th

Junior Member
tại sao lại nói phương trình C6H12O6 +6O2 -----> 6CO2 + 6 H2O + Q
là phương trình đại diện của quá trình hô hấp mà không phải là phương trình tổng quát
 
^^

Phương trình đơn giản nhất của hô hấp:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O – Qkcal (phản ứng toả nhiệt)

Tuy nhiên, hô hấp là một quá trình oxi hoá khử xảy ra rất phức tạp bao gồm hàng loạt các phản ứng hoá sinh liên tục dưới sự xúc tác của một hệ thống enzym đặc hiệu. Quá trình hô hấp chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: gồm quá trình phân giải oxi hoá chất hữu cơ với sự tách H+ ra khỏi cơ chất hô hấp và giải phóng CO2.
Giai đoạn 2: gồm quá trình oxi hoá liên tục H2 liên kết với các coenzym oxi hoá khử là NADH2, FADH2, NADPH2 để giải phóng năng lượng tích luỹ trong các liên kết cao năng của ATP.
Có thể viết phương trình tổng quát theo giai đoạn của hô hấp như sau:
Giai đoạn 1: C6H12O6 + 6H2O → 6CO2 + 12[H2]
Giai đoạn 2: 12[H2] + 6O2 → 12H2O - Qkcal
Tổng hợp: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O - Qkcal
Năng lượng giải phóng khi oxi hóa hết 1 mol glucozơ là 686kcal/Mol. Phản ứng tỏa nhiệt này xảy ra ngoài cơ thể thì năng lượng giải phóng ra là nhiệt, còn trong cơ thể, một bộ phận lớn năng lượng chuyển hóa vào liên kết cao năng của ATP và phần còn lại là nhiệt. đây là đặc điểm chung của sự sống.
[H2] chuyển hóaỉ cặp nguyên tử hidro đựơc hoạt hóa liên kết với coenzim oxi hóa khử là NADH2, FADH2, NADPH2. Các chất này có chứa năng lượng của quá trình oxi hóa chất hữu cơ và có khả năng khử rất mạnh.
Cơ chất hô hấp có thể là các chất hữu cơ khác nhau, nhưng chủ yếu là gluxit và trực tiếp là glucozơ. Các chất khác phải được chuyển hóa thành đường trứơc khi tham gia hô hấp.

Thực ra bây h search câu hỏi này mình mới biết. Trên lớp cô giáo mình dậy là PT tổng quát chứ. Hic :twisted:
 
Mặt khác, oxy kg tham gia vào "phàn ứng" trên. Oxy chỉ là tác nhân nhận electron vào cuối chuỗi phản ứng khi ATP đã tạo ra rồi (phản ứng tạo ATP đã hoàn tất). Nói cách khác, oxy giống như cái thùng rác ^^.
Hô hấp là 1 chuỗi phản ứng Lý-Hóa-Sinh phức tạp kg diễn giải đc = 1 phương trình, và thực tế những gì xảy ra kg giống những gì e tưởng tượng đâu.
 
hô hấp ngoài nguyên liệu là glucozơ (PT trên) còn có nhiều nguyên liệu khác nữa như lipit, Pr
nói PT trên là PT tổng quát cũng k có gì sai cả, vì glucozơ là nguyên liệu chính, tuy trải qua nhiều bước, nhiều giai đoạn, nhiều phản ứng nhưng cuối cùng cũng tạo ra lượng sản phẩm và lượng năng lượng như trên
 
tự đưa ra câu hỏi tự trả lời ah?
trong sách GK ghi là pt tổng quát thì fai????
ko phải tổng qúat:xinkieu:như Tuevu94 nói đấy, vì C6H12O6 chỉ là ngliệu chính thôi, ngoài nó ra thì pr ,lipit .khi nào trong cơ thể thiếu cacbohđrat thì hh mới cần đến pr, li , với lại hh là qt phức tạp, ko chỉ biểu diến trên 1pt mà xong :twisted:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,294
Latest member
sbobet2024
Back
Top