What's new

Mọi người giúp mình bài tập này với!

Midori

Member
một hợp tử của loài nguyên phân cho các TB con. Xét 3 TB A, B, C trong số đó, TB A nguyên phân liên tiếp một số lần cho các Tb con bằng số NST đơn bội trong bộ NST lưỡng bội của loài. TB B và TB C nguyên phân một số lần cho các TB con. Số lần nguyên phân của TB C gấp đôi số lần nguyên phân của TB B. Tất cả các Tb con sinh ra từ ba Tb trên có tổng cộng 224NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi. Tính 2n, số lần nguyên phân của A, B, C.
 
Nếu đề bài chỉ có vậy thì bài này khó dã man! bạn tự giải đi chứ dữ kiện chỉ có vậy ai mà giải nổi
 

Midori

Member
Vậy thì cho mình hỏi thêm bài này nhá:
1 tb sinh dục sơkhai của 1 cá thể đực qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 240 NST đơn.Số NST đơn có trong một giao tử tạo ra ở vùng chín gấp đôi số tB tham gia vào đợt phân baò cuối cùng tại vùng sinh sản.
a) TÍnh số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của tb sinh dục trên?
b) cá thể trên có thể tạo ra bào nhiêu loại giao tử nếu trong qua trình giảm phân tạo giao tử có hai cặp NST trao đổi chéo tại một điểm, một cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm k cùng lúc và 1 cặp NST k phân li trong lần giảm phân 1.
Thank mọi ngươì trước nha!(y)(y)(y)
 

satsukiphan

Member
Bài hôm trước nè:
Gọi 2n là số NST trong bộ lưỡng bội của loài.
=> Số TB con sinh ra từ TB A: n
Gọi x là số lần nguyên phân của TB B => Số lần nguyên phân của TB C: 2x
=> Số TB con sinh ra từ TB B: 2^x, của TB C là 2^2x
=> Số NST trong các TB con: (n + 2^x + 2^2x).2n= 224
<=> n^2 + (2^x + 2^2x).n = 112
Lập bảng rồi cho chạy giá trị của x và tìm n tương ứng nhận được nghiệm duy nhất là n=8 và x=1
(phần còn lại đơn giản e tự giải nha)
Bài mới:
Gọi x là số lần phân bào của Tb sinh dục tại vùng sinh sản.
=> số TB tham gia vào quá trình sinh giao tử tại vùng chín là 2^x
số NST đơn trong giao tử là n
Số tb tham gia đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản là 2^(x-1)
=> n=2.2^(x-1) = 2^x
theo đề ta lập được phương trình: 2.2^x.(2^x - 1) + 2.2^x.2^x = 240
giải phương trình => 2^x = 8
=> Số NST đơn MT cung cấp cho TB tại vùng sinh sản: 2.8.7=112 NST
chín: 2.8.8 = 128 NST
(Câu b thì c không nhớ ct)
 

Midori

Member
q. luật di truyền

Cho e hỏi một câu lí thuyết này:
CHo bít công thức chung về tỉ lệ kiểu hình cho sự di truyền của n cặp tính trạng di truyền độc lập( n cặp tương ứng với n cặp gen khác nhau).
 

Facebook

Top