What's new

bài tập về QL di truyền của Menden. Giúp mình !!!

Njnj

Member
1. Biết mỗi loại tính trạng sau đây là do 1 loại gen quy định. Khi cho cây đậu Hà lan giao phấn với nhau thì thu F1 toàn hạt vàng ,trơn. Đem gieo riêng các hạt F1 để sau này cho từng cây F1 giao phối với cây mọc từ hạt xanh nhăn thì được KQ sau:
*1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% vàng ,trơn ,50% xanh, nhăn
*1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% vàng ,trơn ,50% vàng, nhăn
* 1/4 số cây F1 đều cho 1 thứ hạt vàng ,trơn
*1/4 số cây F1 đều cho 4 thứ hạt theo tỉ lệ 25% vàng ,trơn ,25% xanh, trơn, 25% vàng nhăn, 25% xanh ,nhăn
Hỏi: kiểu gen có thể có của thế hệ xuất phát (P) ? viết sơ đồ lai của mỗi thí nghiệm

2.Cho thứ đậu hà Lan thân cao, hoa trắng ,hạt vàng giao phấn vối cây thân thấp, hoa đỏ, hạt xanh cho F1 là thân cao, hoa đỏ hạt vàng. Cho F1 giao phối với cây chưa biết kiểu gen. Ở F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình : 3:3:3:3:1:1:1:1. Cho biết mỗi cặp gen qui định 1 tính trạng riêng rẽ nằm trên cặp NST tương đồng khac nhau
a) Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P-> F2
b)nếu muốn ngay từ F1 thu được 75% thân cao,hoa đỏ ,hạt xanh :25% thân cao,hoa trắng hạt xanh thì phải chon các cây bố mẹ như thế nào?

Ai biết thì hướng dẫn mình làm với. tkz
 

JasonMraz

Member
1. Biết mỗi loại tính trạng sau đây là do 1 loại gen quy định. Khi cho cây đậu Hà lan giao phấn với nhau thì thu F1 toàn hạt vàng ,trơn. Đem gieo riêng các hạt F1 để sau này cho từng cây F1 giao phối với cây mọc từ hạt xanh nhăn thì được KQ sau:
*1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% vàng ,trơn ,50% xanh, nhăn
*1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% vàng ,trơn ,50% vàng, nhăn
* 1/4 số cây F1 đều cho 1 thứ hạt vàng ,trơn
*1/4 số cây F1 đều cho 4 thứ hạt theo tỉ lệ 25% vàng ,trơn ,25% xanh, trơn, 25% vàng nhăn, 25% xanh ,nhăn
Hỏi: kiểu gen có thể có của thế hệ xuất phát (P) ? viết sơ đồ lai của mỗi thí nghiệm

2.Cho thứ đậu hà Lan thân cao, hoa trắng ,hạt vàng giao phấn vối cây thân thấp, hoa đỏ, hạt xanh cho F1 là thân cao, hoa đỏ hạt vàng. Cho F1 giao phối với cây chưa biết kiểu gen. Ở F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình : 3:3:3:3:1:1:1:1. Cho biết mỗi cặp gen qui định 1 tính trạng riêng rẽ nằm trên cặp NST tương đồng khac nhau
a) Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P-> F2
b)nếu muốn ngay từ F1 thu được 75% thân cao,hoa đỏ ,hạt xanh :25% thân cao,hoa trắng hạt xanh thì phải chon các cây bố mẹ như thế nào?

Ai biết thì hướng dẫn mình làm với. tkz
theo mình nghĩ câu 1 bạn viết sai 1 chút. đề bài cho đáng nhẽ phải là:

"1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% vàng ,trơn ,50% xanh, trơn " chứ ko phải "1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% vàng ,trơn ,50% xanh, nhăn".
Nếu mà đề như mình sửa thì c cộng vào tất cả khi đó sẽ đc tỉ lệ đúng là
9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 xanh trơn : 1 xanh nhăn.
=> trở về với thí nghiệm điển hình.
 

JasonMraz

Member
câu 2:
do mỗi gen 1 tính trạng => phân li độc lập
có F1: AaBbDd.
để đc KH: 3:3:3:3:1:1:1:1 = (3:1) x ( 1:1:1:1)
=> có 1 cặp di hợp và 2 cặp còn lại đồng hợp lặn.
=> KG : Aabbdd.
 

Midori

Member
câu 2:
do mỗi gen 1 tính trạng => phân li độc lập
có F1: AaBbDd.
để đc KH: 3:3:3:3:1:1:1:1 = (3:1) x ( 1:1:1:1)
=> có 1 cặp di hợp và 2 cặp còn lại đồng hợp lặn.
=> KG : Aabbdd.
người ta chỉ cho mỗi tỉ lệ thôi thì kiểu gen của cây chưa biết kia là aaBbdd hay aabbDd.. cũng được chứ nhỉ
 

Similar threads

Facebook

Top