What's new

bài hay

cơ thể có kg: AaBb. (hình như đoạn này có "qua giảm phân") tạo được các loại giao tử:
a) AB, Ab, aB, aB
b) AAB, ABB
c) AaB, ABb
d) AaBb
giải thích tại sao?:botay:
 

JasonMraz

Member
cơ thể có kg: AaBb. (hình như đoạn này có "qua giảm phân") tạo được các loại giao tử:
a) AB, Ab, aB, aB
b) AAB, ABB
c) AaB, ABb
d) AaBb
giải thích tại sao?:botay:
a/ giảm phân bình thường sẽ xác suất đc các giao tử như vậy.
b/ AAB tạo ra do NST ko phân ly ở kì sau 2.
xét A,a : lúc này sẽ có giao tử : AA, 0, a
xét B,b thì giảm phân bt

ABB tương tự.
c/ AaB : do cặp NST ko phân ly ở sau 1.
d/ do cả 2 cặp ko phân ly ở sau 1.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu thì nên vẽ sơ đồ giảm phân ra, lúc đó sẽ hiệu tận gốc. bài tập phần này cũng có nhiều bạn nên để ý 1 tí là ok ngay :mrgreen:
 

Similar threads

Facebook

Top