What's new

TB thực vật hình thành thoi vô sắc nhờ đâu

Em đọc sách thấy sách có ghi là:" trung thể chỉ có ở TB động vật" mà theo em đc biết thì trung thể có chức năng hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào vậy TB thực vật không có trung thể thì hình thành thoi vô sắc như thế nào?
 
Trung thể ở động vật nằm trong trung tâm tổ chức ống vi thể. Ở thực vật không có trung thể nhưng vẫn có trung tâm tổ chức ống vi thể (mặc dù không thể thấy được vì nó trong suốt) và người ta đơn giản gọi nó là cực (pole). Chính trung tâm này hình thành nên các tơ vô sắc. Có thể trung thể chỉ hỗ trợ, hoặc làm tốt hơn cái trung tâm này chứ không thay thế nó hoàn toàn.
Theo thuyết nội cộng sinh trung thể cũng là một dạng nội cộng sinh (vẫn còn tranh cãi) do đó có thể ban đầu tế bào đ/v (nếu lúc đó đã tách biệt với tế bào t/v) cũng không cần đến trung thể. Về sau khi có trung thể rồi thì nó tiếp tục giữ trung thể trong tế bào.
 
Đây ạ
 

Attachments

  • 15940552721935507401733806172563.jpg
    15940552721935507401733806172563.jpg
    2 MB · Views: 388

Facebook

Top