What's new

Câu hỏi sinh lý thực vât

anh_bio

Member
Câu 1: So sánh hạt lúa và hạt thông về phôi, nội nhũ, vỏ hạt
Câu 2: Giải thích sự hình thành quả không hạt của các giống cây như dưa hấu tam bội(3n)
Câu 3: Giải thích vì sao trong giai đoạn tiến hóa của thực vật luôn có xu hướng tăng dần giai đoạn thể bào tử, giảm dần giai đoạn thể giao tử
Câu 4: Mạch dẫn của cây được hình thành như thế nào?
 

00792

Moderator
Cách1: là dùng cosisin để gây ức chế quá trình tạo gia tử bình thường của tế bào, tế bào 2n qua giảm phân có cosisin tao các giao tử chứa bộ NST 2n, 0n,n. cho giao tử 2n thụ tinh với giao tử n của cá thể khác giới.tạo thể đa bội lẻ 3n do bộ NST ko có khả năng kết đôi nên quả của cây 3n sẽ ko có hạt
Cách 2:trong quá trình ra hoc chuẩn bị thụ phấn của cây ta dùng auxin để xử lí.chất này ức chế làm hoa ko thụ phấn mà vẫn có thể phát triển ko bị teo và khô lại.vì ko có quá trình thụ phấn nên quả tạo ra ko có hạt.
 
câu 3: giai đoạn thể bào tử(2n), nên cơ thể thích nghi hơn đối với điều kiện sống của môi trường, nó sẽ tồn tại lâu hơn và duy trì nòi giống tốt hơn. Còn ở thể giao tử chỉ là n nên ít thích nghi với môi trường, tồn tại với thời gian ngắn và chỉ thích hợp cho giai đoạn thụ tinh
 

Facebook

Top