What's new

Protein tái tổ hợp và các chủng sản xuất protein tái tổ hợp

hanh_bio

Member
Mình đang làm báo cáo về protein tái tổ hợp
Bạn nào có tài liệu về protein tái tổ hợp , các chủng sản xuất và đặc điểm của nó cho mình xin với :cry:
 

Facebook

Top