anh chị ơi zúp e vz:((

fuong.97

Junior Member
Cho 2 thứ đậu thuần chủng :hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn ,có tua cuốn giao phấn với nhau đc F1 toàn hạt trơn có tua cuốn.Cho F1 tự thụ fấn đc F2 có tỉ lệ:
1hạt trơn, không tua:2hạt trơn có tua:1hạt nhăn có tua
Tìm KG của P và viết SĐL từ P->F1->F2
:please:
 
P thuần chủng, F1 đồng tính => tính trạng hạt trơn có tua cuốn trội hoàn toàn so với hạt nhăn, không có tua cuốn.
F2 phân li theo tỉ lệ 1:2:1=> không phù hợp với tỉ lệ của Mendel về lai hai tính. => hai gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
Quy ước: A:hạt trơn a: hạt nhăn
B: có tua cuốn b: không có tua cuốn.
=> kg P: hạt trơn, không có tua cuốn Ab/Ab
hạt nhăn, có tua cuốn aB/aB
(em tự viết sơ đồ lai nha)
 
P thuần chủng, F1 đồng tính => tính trạng hạt trơn có tua cuốn trội hoàn toàn so với hạt nhăn, không có tua cuốn.
F2 phân li theo tỉ lệ 1:2:1=> không phù hợp với tỉ lệ của Mendel về lai hai tính. => hai gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
Quy ước: A:hạt trơn a: hạt nhăn
B: có tua cuốn b: không có tua cuốn.
=> kg P: hạt trơn, không có tua cuốn Ab/Ab
hạt nhăn, có tua cuốn aB/aB
(em tự viết sơ đồ lai nha)

tkz ss:*[/COLOR]
 
Bài này không khó mà em

Cho 2 thứ đậu thuần chủng :hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn ,có tua cuốn giao phấn với nhau đc F1 toàn hạt trơn có tua cuốn.Cho F1 tự thụ fấn đc F2 có tỉ lệ:
1hạt trơn, không tua:2hạt trơn có tua:1hạt nhăn có tua
Tìm KG của P và viết SĐL từ P->F1->F2
:please:
Giải
- Xét tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng ở F2 ta có:
+ hạt trơn/hạt nhăn = 1+2/1 = 3/1 => Hạt trơn là trội so với hạt nhăn (theo KQ lai 1 cặp tính trạng của Menden)
Giả sử gen A quy định tính trạng hạt trơn
và a quy định tính trạng hạt nhăn
+ Có tua cuốn/không tua cuốn = 2+1/1 = 3/1 => có tua cuốn là trội so với không tua cuốn (theo KQ lai 1 cặp tính trạng của Menden)
Giả sử gen B quy định tính trạng hạt trơn
và b quy định tính trạng hạt nhăn
- ở F2 lại có tích tỉ lệ phân li các cặp tính trạng (3:1) x (3:1) # tỉ lệ phân li kiểu hình 1:2:1 => 2 cặp tính trạng trên di truyền liên kết => kiểu gen của P:
Hạt trơn, không tua cuốn thuần chủng: Ab/Ab
Hạt nhăn, có tua cuốn thuần chủng là: aB/aB
Ta có sơ đồ lai:
P: Ab/Ab x aB/aB
G: Ab/ , aB/
F1: Ab/aB (100% hạt trơn, có tua cuốn)
F1xF1: Ab/aB x Ab/aB
G: Ab/ , aB/ ; Ab/ , aB/
F2: Ab/Ab, Ab/aB , Ab/aB, aB/aB
TLKG: 1Ab/Ab : 2 Ab/aB : 1 aB/aB
TLKH: 1 hạt trơn, không tua:2 hạt trơn, có tua: 1 hạt nhăn, có tua

*** Chú ý: để xác định quy luât di truyền bạn có thể xác định bằng lí luận khác:
vì P thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản => F1 dị hợp về 2 cặp gen(1). Cho F1 tự thụ được kết quả 1 hạt trơn, không tua:2 hạt trơn, có tua: 1 hạt nhăn, có tua(tức có 4 tổ hợp) => cơ thể F1 chỉ cho 2 loại giao tử khác nhau(2).Từ (1) và (2) => 2 cặp tính trạng di truyền liên kết với nhau.
Chúc em học tốt !!!!!!!:chuan::chuan:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top