What's new

bài tập sinh học 9

Midori

Member
Có năm TB sinh dục sơ khai của cùng một cơ thể nguyên phân liên tiếp 3 lần bằng nhau ở vùng sinh sản và đã ngận của môi trường nguyên tương đương với 1400 NST đơn. Tất cả các TB con sau đó đều trở thành các TB sinh giao tử và đi vào vùng chín giảm phân tạo giao tử
Xác định bộ NST 2n của loài.
 

Midori

Member
Bài này e làm được là như thế này:
Gọi 2n là bộ nhiễm sắc thể của loài
Số nhiễm sắc thể tương đương với nguyên liệu môi trường cung cấp là:
5.2n.(2^3-1)=1400
=> 2n.35=1400
=>2n=40
đây là bộ nhiễm sắc thể của loài chuột nhắt
Nhưng k biết đúng hay sai. Anh chị và các bạn kiểm tra lại e với nhé. Thank nhìu
 

Facebook

Top