What's new

Methylene Chloride

loanxp

New member
Mình đang tìm thông tin về methylene chloride và tác dụng của nó đối với mô tế bào sau khi ly tâm. Cũng như những chất tương tự có thể sử dụng. Ai biết xin chỉ giúp :botay:
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
A Hóa sinh 3

Similar threads

Facebook

Top