What's new

Giúp e giải bài tập về phép lai của môn sinh học lớp 9 nha!

1. Cho lai giữa cây bắp hạt vàng (thuần chủng) với cây bắp hạt trắng (thuần chủng),F1 thu được 100% bắp hạt vàng
a) xác định tính trạng trội,tính trạng lặn
b) khi cho cây bắp hạt vàng F1 lai với bắp hạt vàng chưa biết kiểu gen thì kết quả F2 sẽ như thế nào?
c) làm thế nào để xác định bắp hạt vàng (thuần chủng)
2. ở người mắt xanh trội so với người mắt nâu:
- gia đình 1: chồng mắt xanh,vợ mắt nâu có con mắt nâu
- gia đình 2: chồng mắt xanh,vợ mắt nâu,có con mắt xanh
- con hai gia đình lấy nhau sinh ra cháu 1 cháu mắt xanh,một cháu mắt nâu
Xác định kiểu gen phù hợp cho hai gia đình
* Lưu ý:
xin giải phù hợp với chương trình sinh học lớp 9
bài 2.hai gia đình có thể có nhiều con nhưng trong đó :
+ đối với gia đình 1 trong những người con sẽ có đứa mắt nâu
+ đối với gia đình 2 trong những người con sẽ có đứa mắt xanh
 
bài 1: a) f1: 100% vàng nên tuân theo ql 1 menden: vàng là tính trạng trội
quy ước: (không biết quy ước thế này đúng không: lâu lắm rồi không làm toán lai)
A: vàng a: trắng
hạt vàng có kg: AA, Aa
hạt trắng có kg : aa
sơ đồ lai: p: vàng * trắng
AA aa
rồi lần lượt viết cho đến f1
b) mình nghĩ cái bài này thì sẽ chia trường hợp để giải toán thuận.
TH1: vàng tc: AA sau đó viết sơ đồ lai và trả lời KH f2: 100% vàng, kg: Aa, AA
th2: vàng dị hợp: Aa, sau đó viết sơ đồ lai, trả lời f2: 3 vàng:1 trắng, kg: 1AA:2Aa:1aa
c) cho bắp hạt vàng đó lai với bắp hạt trắng theo phép lai phân tích cho ra con lai đồng tính thì hạt vàng thuần chủng và ngược lại
bài 2: theo bài ra ta quy ước:
A: xanh a: nâu
(rồi kg quy định xanh. nâu)
xét gia đình 1: chồng xanh(A-) , vợ nâu (aa) có con nâu (Aa). con nhận từ mẹ 1 giao tử a nên giao tử(a) còn lại sẽ nhận từ bố, vậy nên bố phải tạo được 1 giao từ a suy ra bố có kg: Aa
viết sơ đồ lai từ p đến f1
xét gia đình 2: chồng xanh(A-) vợ nâu (aa) có con xanh nhận một giao tử a từ mẹ nên có kg: Aa.
con hai nhà lấy nhau sinh ra con có mắt nâu(aa) mắt xanh nhận giao tử a từ con của gia đình 1 nên có kg: Aa. vậy nên ông bố gia đình 2 sẽ có 2 trường hợp: Aa hoặc AA.
viết sơ đồ lai: p đến f2
 

dinhhai1308

Member
câu này dễ mà: cấu 1: Qui ước bắp hạt vàng A ; hạt trắng a
Cho bắp hạt vàng F1 lai với bắp hạt vàng chưa bik KG thì ta bik là F1: có KG Aa
Còn cây bắp hạt vàng có thể là AA, hoặc Aa
Lập ra 2 sơ đồ lai nha e (TH1: AA lai với Aa TH2: Aa lai với Aa)
Để xd bắp hạt vàng thuần chủng thì lai phân tích nêu KH ở F1 là 100 vàng thì đó là AA
Câu 2:GD 1: AA lai với aa
GD 2: Aa lai với aa
Phép lai cuối Aa lai với aa ( do tỉ lệ KH 1:1)
Thế là OK nha em
 
Bài này có thể giải như sau:

1. Cho lai giữa cây bắp hạt vàng (thuần chủng) với cây bắp hạt trắng (thuần chủng),F1 thu được 100% bắp hạt vàng

b) khi cho cây bắp hạt vàng F1 lai với bắp hạt vàng chưa biết kiểu gen thì kết quả F2 sẽ như thế nào?
c) làm thế nào để xác định bắp hạt vàng (thuần chủng)

2. ở người mắt xanh trội so với người mắt nâu:
- gia đình 1: chồng mắt xanh,vợ mắt nâu có con mắt nâu
- gia đình 2: chồng mắt xanh,vợ mắt nâu,có con mắt xanh
- con hai gia đình lấy nhau sinh ra cháu 1 cháu mắt xanh,một cháu mắt nâu
Xác định kiểu gen phù hợp cho hai gia đình
* Lưu ý:
xin giải phù hợp với chương trình sinh học lớp 9
bài 2.hai gia đình có thể có nhiều con nhưng trong đó :
+ đối với gia đình 1 trong những người con sẽ có đứa mắt nâu
+ đối với gia đình 2 trong những người con sẽ có đứa mắt xanh
Giải
1.a
a) xác định tính trạng trội,tính trạng lặn
Vì P thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản nên F1 đồng tính về tính trạng trội (theo kết quả lai 1 cặp tính trạng của Menden) => Hạt vàng là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt trắng.
Ta giả sử gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt trắng
Vậy Bắp hạt vàng thuần chủng có kiểu gen AA
và bắp hạt trắng có kiểu gen aa
Ta có sơ đồ lai từ p ->F1
P: AA x aa
G: A a
F1: Aa (100% hạt vàng)
1.b
- Vì Bắp hạt vàng có kiểu gen AA hoặc Aa
- Bắp hạt vàng F1 có kiểu gen Aa (theo phần a)
Vậy khi cho lai bắp hạt vàng F1 với bắp hạt vàng chưa biết kiểu gen thì ta có 2 trường hợp sau
+ TH1:
F1: Aa x AA
G: A a A
F2: AA Aa
TLKG: 1AA : 1 Aa
TLKH: 100% hạt vàng
+ TH2:
F1: Aa x Aa
G: A a A a
F2: AA Aa Aa aa
TLKG: 1AA : 2Aa : 1aa
TLKH: 75% hạt vàng : 25% hạt trắng
1.c
- Để biết được Bắp hạt vàng là thuần chủng hay không ta sử dụng phép lai phân tích(tức là cho bắp hạt vàng lai với bắp hạt trắng).
+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì bắp hạt vàng là thuần chủng
Sơ đồ lai kiểm chứng:
P: AA x aa
G: A a
F: Aa (100% hạt vàng)
+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì bắp hạt vàng là không thuần chủng
Sơ đồ lai kiểm chứng:
P: Aa x aa
G: A a a
F: Aa aa
50% hạt vàng : 50% hạt trắng

2. Theo bài mắt xanh là trội so với mắt nâu
Giả sử gen A quy định tính trạng mắt xanh
gen a quy định tính trạng mắt đen.
Vậy mắt xanh có kiểu gen: AA hoặc Aa
và mắt nâu có kiểu gen aa
* Xét gia đình 1:
Con mắt nâu => kiểu gen của con aa
nó nhận 1 giao tử a từ bố mà bố có kiểu hình mắt xanh=>kiểu gen của bố Aa. còn người mẹ có kiểu hình mắt nâu => có kiểu gen aa
* Xét gia đình 2:
Vợ mắt nâu=> kiểu gen của vợ aa, chỉ có 1 loại giao tử => con nhận 1 giao tử a từ mẹ mà con có mắt xanh => con có kiểu gen Aa. nên nó cũng nhận 1 giao tử A từ bố mà bố mắt xanh => kiểu gen của bố AA hoặc Aa.
(Không biết bạn lấy đề này từ đâu nhưng bài này dữ kiện "- con hai gia đình lấy nhau sinh ra cháu 1 cháu mắt xanh,một cháu mắt nâu" không giải quyết được vấn đề:mygod::mygod::mygod: )
 

Similar threads

Facebook

Top