What's new

Ai là học sinh chuyên Sinh thì giải thử mấy bài toán này thử coi!!!hehehe

1)Trong một lứa đẻ của một cặp cá, người ta thu đc 500 BABY cá. Biết rằng tỉ lệ
nở của trứng thụ tinh là 20%. Tổng số NST đơn có trong các tế bào trứng đc cá cái phóng thích ra ngoài là 13.10^5. Hãy xác định bộ NST 2n ò loài cá trên?
2)Một xí nghiệp vịt giông in 1 lần ra lò đã thu đc 10800 vịt con giốg Anh Đào. Nhữg kiểm tra sinh học cho bik rằg khả năng thụ tinh of them 100%, đàn vịt đc xác định là hoàn toàn khỏe mạnh & tỉ lệ nở so vs số trứng có phôi là 90%. Hãy xác định:
A>Số lượng tế bào sinh tinh & sinh trứng để tạo nên đàn vịt này
B>Số lượng NSt bị tiêu biến trong các thể định hướng .(2n=80)
3)Có 3 TB sdsk of 3 loài A, B, C khi wa giảm phân đẻ hình thành giao tử, nếu tính số kiểu giao tử có thể có of mỗi tế bào theo bộ NST 2n thì người ta thấy có tông số các kiểu giao tử of 3 TB là 336, bik rằg số kiểu giao tử loài b gấp 4 lần loài A và bằng 1/16 loài C. Hãy tìm bộ NST 2n of mỗi loài
:mrgreen:
 

CRAZO

Member
1. Bài này không cho dữ kiện về số trứng không đc thụ tinh => tính làm sao đc :|
2. a) 10800/90%=12000
b) 12000*3*40=1440000
3. Gọi số kiểu giao tử của loài B là x ta có:
số kiểu giao tử của loài A là x/4
số kiểu giao tử của loài C là 4x
Theo đề bài ta có:
x + x/4 + 4x = 336 => x= 64 = 2^6
=> Loài B: 2n=12
Loài A: 8
Loài C: 14
 
3. Gọi số kiểu giao tử của loài B là x ta có:
số kiểu giao tử của loài A là x/4
số kiểu giao tử của loài C là 4x
Theo đề bài ta có:
x + x/4 + 4x = 336 => x= 64 = 2^6
=> Loài B: 2n=12
Loài A: 8
Loài C: 14
xin loi ban nhe minh print sai de cau 3 ban coi lại nhe':sexy:
bai 1 có cho bik số NST trong trứng đc cá cái phóng thích ra ngoài dó
 

dinhhai1308

Member
phần này ít có trong ĐH cùng lắm là 1,2 câu chủ yếu là HSG thôi nên chuyên sinh ít ngưởi chuyên phần này là đúng
 
2 câu dưới có người làm nên làm câu 1:
500 hợp tử nên số tế bào trứng tạo thành hợp tử là 500.
tỉ lệ nở là 20/100 nên số tế bào trứng được tạo là: (500/20)*100=2500 (tb)
ta có: 2n*2500=13*10^5 nên 2n=520
cái đề gì mà có đoạn phóng thích? phóng thích là sao?
 
??????

2 câu dưới có người làm nên làm câu 1:
500 hợp tử nên số tế bào trứng tạo thành hợp tử là 500.
tỉ lệ nở là 20/100 nên số tế bào trứng được tạo là: (500/20)*100=2500 (tb)
ta có: 2n*2500=13*10^5 nên 2n=520
cái đề gì mà có đoạn phóng thích? phóng thích là sao?

Có khả năng lời giải ko chuẩn
 
?????????

1)Trong một lứa đẻ của một cặp cá, người ta thu đc 500 BABY cá. Biết rằng tỉ lệ
nở của trứng thụ tinh là 20%. Tổng số NST đơn có trong các tế bào trứng đc cá cái phóng thích ra ngoài là 13.10^5. Hãy xác định bộ NST 2n ò loài cá trên?
2)Một xí nghiệp vịt giông in 1 lần ra lò đã thu đc 10800 vịt con giốg Anh Đào. Nhữg kiểm tra sinh học cho bik rằg khả năng thụ tinh of them 100%, đàn vịt đc xác định là hoàn toàn khỏe mạnh & tỉ lệ nở so vs số trứng có phôi là 90%. Hãy xác định:
A>Số lượng tế bào sinh tinh & sinh trứng để tạo nên đàn vịt này
B>Số lượng NSt bị tiêu biến trong các thể định hướng .(2n=80)
3)Có 3 TB sdsk of 3 loài A, B, C khi wa giảm phân đẻ hình thành giao tử, nếu tính số kiểu giao tử có thể có of mỗi tế bào theo bộ NST 2n thì người ta thấy có tông số các kiểu giao tử of 3 TB là 336, bik rằg số kiểu giao tử loài b gấp 4 lần loài A và bằng 1/16 loài C. Hãy tìm bộ NST 2n of mỗi loài
:mrgreen:

Câu 1 có cho xác suất trứng được thụ tinh đâu mà tính được??? Đâu có phải tất cả trứng được phóng ra là đều được thụ tinh đâu, chỉ cho tỉ lệ nở của trứng được thụ tinh thôi mà
 
2 câu dưới có người làm nên làm câu 1:
500 hợp tử nên số tế bào trứng tạo thành hợp tử là 500.
tỉ lệ nở là 20/100 nên số tế bào trứng được tạo là: (500/20)*100=2500 (tb)
ta có: 2n*2500=13*10^5 nên 2n=520
cái đề gì mà có đoạn phóng thích? phóng thích là sao?

Thỳ ai mak bik đề nó dậy mừk:sexy:
 

MyLe_17

Member
Phóng thích hay sinh ra cũng thế mà sao mọi người cứ...
Còn câu 1 thì đúng là thiếu dữ kiện rôi.
Câu 3 hình như đề sai thì phải đoạn 1\16 ý ạ
Em nói thật cho dù chuyên sinh không phải ai cũng thi HSG nhưng không vì thế mà nói họ không giỏi
Những bài như tề này với họ quá bình thường không cần đòi đến đội tuyển đâu
 
2 câu dưới có người làm nên làm câu 1:
500 hợp tử nên số tế bào trứng tạo thành hợp tử là 500.
tỉ lệ nở là 20/100 nên số tế bào trứng được tạo là: (500/20)*100=2500 (tb)
ta có: 2n*2500=13*10^5 nên 2n=520
cái đề gì mà có đoạn phóng thích? phóng thích là sao?

ngứa nghề nên phải nói thêm một tý vậy:

1. Nếu là cá đẻ trứng ra môi trường nước và quá trình thụ tinh xảy ra ở đây thì cần phải có thêm tỉ lệ thụ tinh nữa, thiếu dữ liệu này thì không giải được bài toán. Thông thường, tỉ lệ thụ tinh ở trong môi trường nước rất thấp.

2. Nếu chấp nhận rằng 100% trứng cá cái đẻ (theo tôi hiểu của từ phóng thích trong bài này) đều được thụ tinh thì khi đó:

2.1 Số cá con là 500, tỉ lệ nở 20% (1/5) => số hợp tử được tạo thành là 500 x 5/1 = 2500 hợp tử:

2.2 Để có 2500 hợp tử thì cá cái cần phải đẻ ra 2500 trứng (1n)

2.3 2500 trứng 1 n có tổng số NTS là 13 x 10^5 => số NST trong bộ NST lưỡng bội 2n của loài cá này sẽ là: 2 x 13 x 10^5/2500 = ??
 

Facebook

Top