What's new

về cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước ở thực vật

Em có nhận thấy 1 chi tiết rất khó hiểu trong sgk 11 NC bài về trao đổi nc ở thực vật
sgk nói là "khi cây bị thiếu nước, hàm lượng axit abxixic (AAB) tăng lên gây ra việc đóng khí khổng"
mn cho e hỏi sao cây thiếu nc thì lượng AAB tăng lên thế ạ? If nước làm cho AAB chuyển hóa thành chất khác thì cho e bik sp tạo ra lun ạ
thank mn trước
 

Tuevu94

Member
AAB ức chế tổng hợp amilaza, ngăn cản sự thủy phân của tinh bột trong TB bảo vệ (khí khổng), làm giảm nồng độ đường trong TB này, kéo theo áp suất thẩm thấu giảm => TB bảo vệ mất nước => gây đóng khí khổng.
Ngoài ra AAB còn gây rò thấm K+ trong TB bảo vệ => khí khổng đóng
 
vâng nhưng mình mún hỏi sao thiếu nước thì lại sinh ra AAB mà bạn?
về vấn đề khí khổng đóng do AAB thì mình có thể hỉu dc
dù sao cũng thank bạn fát, hehe
 

thaibeouu

Member
WIKI:
Abscisic acid (ABA) is an isoprenoid plant hormone, which is synthesized in the plastidal 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway; unlike the structurally related sesquiterpenes, which are formed from the mevalonic acid-derived precursor farnesyl diphosphate (FDP), the C15 backbone of ABA is formed after cleavage of C40 carotenoids in MEP. Zeaxanthin is the first committed ABA precursor; a series of enzyme-catalyzed epoxidations and isomerizations via violaxanthin, and final cleavage of the C40 carotenoid by a dioxygenation reaction yields the proximal ABA precursor, xanthoxin, which is then further oxidized to ABA.Abamine has been designed, synthesized, developed and then patented as the first specific ABA biosynthesis inhibitor, which makes it possible to regulate endogenous level of ABA.
 
WIKI:
Abscisic acid (ABA) is an isoprenoid plant hormone, which is synthesized in the plastidal 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway; unlike the structurally related sesquiterpenes, which are formed from the mevalonic acid-derived precursor farnesyl diphosphate (FDP), the C15 backbone of ABA is formed after cleavage of C40 carotenoids in MEP. Zeaxanthin is the first committed ABA precursor; a series of enzyme-catalyzed epoxidations and isomerizations via violaxanthin, and final cleavage of the C40 carotenoid by a dioxygenation reaction yields the proximal ABA precursor, xanthoxin, which is then further oxidized to ABA.Abamine has been designed, synthesized, developed and then patented as the first specific ABA biosynthesis inhibitor, which makes it possible to regulate endogenous level of ABA.
dù cho cái mớ đó mình phải rất cực khổ mới dịch ra được (hix nó nhìu thuật ngữ)
cơ mà cũng hiểu đôi chút, thật là may mắn h cũng biết được nguồn gốc of nó
 

Facebook

Top