Bộ máy Gongi

JasonMraz

Senior Member
Cho mình hỏi chút về chức năng của bộ máy gongi ? Dòng di chuyển của vật chất từ lưới nội chất hạt qua bộ máy gongi ? Cơ chế và diễn biến ? (y)
 
Chức năng của bộ máy gongi theo Sách giáo khoa sinh học lớp 9: Thu nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm.
Lên cấp 3, em đc biết 1 số chức năng cụ thể sau:
+thu nhận, hoàn chỉnh cấu tạo hóa học các phân tử đc chuyển từ Lưới nội chất đến.
Vd: chuyển Pr cấu trúc bậc 1 sang cấu trúc bậc 2, bậc 3.
+Gắn thêm gốc đường vào lipit tạo thành glicolipit; liên kết đường với Pr tạo thành glicoprotein; polime hóa các saccarit kích thước nhỏ.
+phân loại và bao gói các sản phẩm để vận chuyển đến nơi cần thiết (sự vận chuyển các chất đc thực hiện nhờ sự tạo ra các túi nhỏ như túi tiết, lizoxom)
*Ở thức vật, bào quan này đc gọi là thể lưới có chức năng thu góp và cung cấp nguyên liệu cho sự tạo vách tế bào mới sau khi phân bào.
 
Chức năng của bộ máy gongi theo Sách giáo khoa sinh học lớp 9: Thu nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm.
Lên cấp 3, em đc biết 1 số chức năng cụ thể sau:
+thu nhận, hoàn chỉnh cấu tạo hóa học các phân tử đc chuyển từ Lưới nội chất đến.
Vd: chuyển Pr cấu trúc bậc 1 sang cấu trúc bậc 2, bậc 3.
+Gắn thêm gốc đường vào lipit tạo thành glicolipit; liên kết đường với Pr tạo thành glicoprotein; polime hóa các saccarit kích thước nhỏ.
+phân loại và bao gói các sản phẩm để vận chuyển đến nơi cần thiết (sự vận chuyển các chất đc thực hiện nhờ sự tạo ra các túi nhỏ như túi tiết, lizoxom)
*Ở thức vật, bào quan này đc gọi là thể lưới có chức năng thu góp và cung cấp nguyên liệu cho sự tạo vách tế bào mới sau khi phân bào.
anh thanks rùi đó :mrgreen:
 
tui thấy câu trên trả lời chức năng rồi nhưng vẫn muốn cop vô cái chức năng từ wiki:\:dance:
Tế bào tổng hợp một lượng lớn các đại phân tử khác nhau và cần thiết cho cuộc sống của nó. Bộ máy Golgi cần thiết cho sự chỉnh sửa, phân loại và bao gói những chất này cho tế bào sử dụng và bài tiết. Nó cơ bản chế biến protein lấy từ lưới nội sinh chất nhám, nhưng nó cũng góp phần vào việc vận chuyển lipids trong tế bào, và sự tạo thành các lysosome. Trong khía cạnh này thì có thể xem bộ máy Golgi như một bưu điện; nó đóng gói, dán nhãn các “bưu kiện” và rồi chuyển chúng đến những phần khác nhau của tế bào. Enzymes trong chồng túi Golgi có khả năng chế biến các chất nhờ vào cacbonhydrat và phosphate. Để làm được việc này, Golgi vận chuyển các chết như các đường nucleotit vào các bào qua trong tế bào chất. Protein cũng được dán nhãn nhờ các phân tử nhận diện, nhờ đó mà protein được chuyển đến đúng vị trí. Lấy ví dụ, bộ máy Golgi dán nhãn mannose-6-phosphate cho protein nào được chuyển đến các lysosome.
Bộ Golgi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chế biến proteoglycan, phân tử hiện diện trong tình trùng của các động vật. Việc này bao gồm sự sản xuất glycosaminoglycans hay các GAG, chính là các chuỗi polysaccarid không phân nhánh mà sau này bộ Golgi sẽ đính vào 1 protein chế biến trong lưới nội chất để hình thành proteolycan.
Một nhiệm vụ khác của Golgi là photpho hóa cá phân tử. Để làm được như vậy, Golgi chuyển ATP vào trong lumen. Bộ Golgi bản thân đã có chứa các kinaza, như là cazein kinaza. Sự photpho hóa các phân tử được xem là quan trọng giúp cho sự phân loại các chất bài tiết vào trong huyết thanh.

Các túi bọng rời lưới nội sinh chất nhám để đến với mặt cis của bộ Golgi, nơi mà chúng hòa vào màng Golgi và sau đó trút dung dịch có trong chúng vào lumen. Khi đã vào bên trong, chúng được chế biếng, sàng lọc rồi được đưa đến điểm đến cuối cùng của chúng. Nhờ có vai trò như vậy, bộ máy Golgi có vẻ là bào quan có số lượng lớn và chức năng nổi trội nhất trong tế bào. Tế bào Plasma B, một kháng thể trong hệ miễn dịch của cơ thể những bộ máy Golgi hoạt động vượt trội.
Cơ cấu vận chuyển
Cơ cấu vận chuyển protein qua các chồng Golgi vẫn chưa được biết rõ; tuy nhiên, cũng có một vài gỉa thuyết được đưa ra. Hai mô hình được đề nghị sau có thể giải thích nhiều khi chúng được liên kết với nhau hơn là khi hỗ trợ riêng lẻ nhau. Mô hình này đôi khi cũng được gọi là kiểu kết hợp.
Mô hình sự trưởng thành của nang Các nang trong chồng túi của bộ Golgi di chuyển bằng cách tạo ra mặt cis và tiêu diệt mặt trans. Các túi màng đi từ lưới nội sinh nhám sẽ kết hợp với nhau để tạo nên mặt cis của bộ Golgi, sau đó nang này sẽ di chuyển sâu hơn vào chồng Golgi trong khi một nang mới được hình thành ở mặt cis.
Mô hình vận chuyển nhờ các nang Giả thuyết này xem bộ Golgi như một bào quan bất dịch, được chia thành các phần từ mặt cis đến mặt trans. Những thể màng chuyên chở nguyên liệu giữa ER và bộ Golgi, và giữa các phần khác nhau của bộ Golgi. Minh chứng từ thực nghiệm cho thấy sự tồn tại của nhiều túi màng nhỏ nằm gần bộ máy. Các nang có thể di chuyển theo hướng tiến và lùi, tuy nhiên, sự di chuyển này cò thể không cần thiết bởi việc trút liên tục priotein từ lưới nhám vào mặt cis cũng đã đủ để duy trì chuyển động này rồi. Độc lập mà nói, các nang vận chuyển có vẻ như được nối với màng Golgi nhờ vào các sợi actin để chắc rằng chúng vận chuyển đúng chỗ.
 
Vd: chuyển Pr cấu trúc bậc 1 sang cấu trúc bậc 2, bậc 3.
Tí chút, Đừng lấy vd này. Protein xoắn đúng mới ra đc khỏi Lưới nội chất, nên khi vào golgi thì protein đã có cấu trúc 3-D rồi. Lưới nội chất là sơ chế - kiểm tra protein. Golgi là trang trí - hoàn thiện và đóng gói.
 
tui thấy câu trên trả lời chức năng rồi nhưng vẫn muốn cop vô cái chức năng từ wiki:\:dance:
Tế bào tổng hợp một lượng lớn các đại phân tử khác nhau và cần thiết cho cuộc sống của nó. Bộ máy Golgi cần thiết cho sự chỉnh sửa, phân loại và bao gói những chất này cho tế bào sử dụng và bài tiết. Nó cơ bản chế biến protein lấy từ lưới nội sinh chất nhám, nhưng nó cũng góp phần vào việc vận chuyển lipids trong tế bào, và sự tạo thành các lysosome. Trong khía cạnh này thì có thể xem bộ máy Golgi như một bưu điện; nó đóng gói, dán nhãn các “bưu kiện” và rồi chuyển chúng đến những phần khác nhau của tế bào. Enzymes trong chồng túi Golgi có khả năng chế biến các chất nhờ vào cacbonhydrat và phosphate. Để làm được việc này, Golgi vận chuyển các chết như các đường nucleotit vào các bào qua trong tế bào chất. Protein cũng được dán nhãn nhờ các phân tử nhận diện, nhờ đó mà protein được chuyển đến đúng vị trí. Lấy ví dụ, bộ máy Golgi dán nhãn mannose-6-phosphate cho protein nào được chuyển đến các lysosome.
Bộ Golgi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chế biến proteoglycan, phân tử hiện diện trong tình trùng của các động vật. Việc này bao gồm sự sản xuất glycosaminoglycans hay các GAG, chính là các chuỗi polysaccarid không phân nhánh mà sau này bộ Golgi sẽ đính vào 1 protein chế biến trong lưới nội chất để hình thành proteolycan.
Một nhiệm vụ khác của Golgi là photpho hóa cá phân tử. Để làm được như vậy, Golgi chuyển ATP vào trong lumen. Bộ Golgi bản thân đã có chứa các kinaza, như là cazein kinaza. Sự photpho hóa các phân tử được xem là quan trọng giúp cho sự phân loại các chất bài tiết vào trong huyết thanh.

Các túi bọng rời lưới nội sinh chất nhám để đến với mặt cis của bộ Golgi, nơi mà chúng hòa vào màng Golgi và sau đó trút dung dịch có trong chúng vào lumen. Khi đã vào bên trong, chúng được chế biếng, sàng lọc rồi được đưa đến điểm đến cuối cùng của chúng. Nhờ có vai trò như vậy, bộ máy Golgi có vẻ là bào quan có số lượng lớn và chức năng nổi trội nhất trong tế bào. Tế bào Plasma B, một kháng thể trong hệ miễn dịch của cơ thể những bộ máy Golgi hoạt động vượt trội.
Cơ cấu vận chuyển
Cơ cấu vận chuyển protein qua các chồng Golgi vẫn chưa được biết rõ; tuy nhiên, cũng có một vài gỉa thuyết được đưa ra. Hai mô hình được đề nghị sau có thể giải thích nhiều khi chúng được liên kết với nhau hơn là khi hỗ trợ riêng lẻ nhau. Mô hình này đôi khi cũng được gọi là kiểu kết hợp.
Mô hình sự trưởng thành của nang Các nang trong chồng túi của bộ Golgi di chuyển bằng cách tạo ra mặt cis và tiêu diệt mặt trans. Các túi màng đi từ lưới nội sinh nhám sẽ kết hợp với nhau để tạo nên mặt cis của bộ Golgi, sau đó nang này sẽ di chuyển sâu hơn vào chồng Golgi trong khi một nang mới được hình thành ở mặt cis.
Mô hình vận chuyển nhờ các nang Giả thuyết này xem bộ Golgi như một bào quan bất dịch, được chia thành các phần từ mặt cis đến mặt trans. Những thể màng chuyên chở nguyên liệu giữa ER và bộ Golgi, và giữa các phần khác nhau của bộ Golgi. Minh chứng từ thực nghiệm cho thấy sự tồn tại của nhiều túi màng nhỏ nằm gần bộ máy. Các nang có thể di chuyển theo hướng tiến và lùi, tuy nhiên, sự di chuyển này cò thể không cần thiết bởi việc trút liên tục priotein từ lưới nhám vào mặt cis cũng đã đủ để duy trì chuyển động này rồi. Độc lập mà nói, các nang vận chuyển có vẻ như được nối với màng Golgi nhờ vào các sợi actin để chắc rằng chúng vận chuyển đúng chỗ.
nhìn hoa cả mắt :o thà mình đọc sách còn hơn. Đọc thấy hoa mắt quá, post lên nhờ mọi người nói ngắn gọn cho dễ hiểu, cuối cùng bạn tặng 1 bài còn dài hơn cả sách :cry:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,100
Latest member
j88fyi
Back
Top