Quần thể?

Em là mem mới, mong anh chị giúp đỡ.
Lần trước em có đọc 1 vài tài liệu, trong đó có 1 câu mà em không chắc chắn lắm.
Nguyên văn là như thế này: Một quần thể thỏ giảm sút số lượng. Để cứu vãn tình thế, người ta bổ sung vào quần thể một số cá thể. Theo anh (chị) cách đó được không? Giải thích.
Theo em nghĩ là do chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự sụt giảm này thì nếu thêm vào vẫn không có ít gì? Đúng không ạ?
:???:
 
Tùy theo nguyên nhân gây giảm sút số lượng cá thể mà việc cho thêm cá thể vào quần thể đưa đến những kết quả khác nhau.
+ Nếu trong môi trường bị thiếu hụt nguồn sống thì việc bổ sung thêm cá thể càng không có lợi cho quần thể.
+ Nếu nguồn sống đảm bảo, việc giảm số lượng là do thiên tai, dịch bệnh, hay săn bắt thì việc bổ sung thêm 1 số cá thể vừa phải có thể làm tăng mức sinh sản giúp quần thể phục hồi.
 
Một quần thể bọ rùa có hình thức sinh sản ngẫu phối, gen A: cánh đỏ, gen a: cánh xanh, đạt cân bằng Hacđi-Vanbec, với p(A)= 0,4. Qua 1 trận bão có 80% số con màu xanh bị chết nhưng chỉ có10% số con màu đỏ chết.
Tần số alen sau khi bị bão đã đạt cân bằng định luật Hacđi-Vanbec sẽ là:
A. p(A) = 0,4 ; q(a) = 0,6 B. p(A) = 0,555 ; q(a) = 0,445
C. p(A) = 0,5 ; q(a) = 0,5 D. p(A) = 0,576 ; q(a) = 0,424

ban đầu sẽ có thành phần kiểu gen: 0,16AA+0,48Aa+0,36aa
sau khi biến động di truyền:
* có 80% số con màu xanh bị chết --> aa còn lại 20% = 0,072
* có10% số con màu đỏ chết --> AA còn lại 90% và Aa còn lại 90% --> AA=0,144. Aa=0,432
vậy sau biến động di truyền có thành phần kiểu gen là:
0,144AA+0,432Aa+0,072aa= 0,16*90%AA+0,48*90%Aa+0,36*20%aa
PA = (0,144 + 0,432/2)/(0,144 + 0,432 + 0,072) = 0,555
pa = 0,445


Mình không hiểu chỗ "* có10% số con màu đỏ chết --> AA còn lại 90% và Aa còn lại 90% --> AA=0,144. Aa=0,432".10% con bị chết bao gồm cả 2 kiểu gen nhưng sao còn lại mỗi loại lại còn 90%
 
Một quần thể bọ rùa có hình thức sinh sản ngẫu phối, gen A: cánh đỏ, gen a: cánh xanh, đạt cân bằng Hacđi-Vanbec, với p(A)= 0,4. Qua 1 trận bão có 80% số con màu xanh bị chết nhưng chỉ có10% số con màu đỏ chết.
Tần số alen sau khi bị bão đã đạt cân bằng định luật Hacđi-Vanbec sẽ là:
A. p(A) = 0,4 ; q(a) = 0,6 B. p(A) = 0,555 ; q(a) = 0,445
C. p(A) = 0,5 ; q(a) = 0,5 D. p(A) = 0,576 ; q(a) = 0,424

ban đầu sẽ có thành phần kiểu gen: 0,16AA+0,48Aa+0,36aa
sau khi biến động di truyền:
* có 80% số con màu xanh bị chết --> aa còn lại 20% = 0,072
* có10% số con màu đỏ chết --> AA còn lại 90% và Aa còn lại 90% --> AA=0,144. Aa=0,432
vậy sau biến động di truyền có thành phần kiểu gen là:
0,144AA+0,432Aa+0,072aa= 0,16*90%AA+0,48*90%Aa+0,36*20%aa
PA = (0,144 + 0,432/2)/(0,144 + 0,432 + 0,072) = 0,555
pa = 0,445


Mình không hiểu chỗ "* có10% số con màu đỏ chết --> AA còn lại 90% và Aa còn lại 90% --> AA=0,144. Aa=0,432".10% con bị chết bao gồm cả 2 kiểu gen nhưng sao còn lại mỗi loại lại còn 90%
90% số con đỏ sống, gồm 2 kiểu gen, 90%(X+Y) có bằng 90%X + 90%Y không bạn?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top