What's new

Đặc điểm của các cây ngập mặn

Mấy anh chị cho em hỏi chút xíu về đặc điểm của các cây tràm, sú, vẹt, đước.
Em có nghe mấy đứa bạn nói là nó sinh sản nhờ vào quả, ở quả đó có những sợi "lồi" ra gọi là "rễ" và khi những quả đó rụng xuống đất thì những "rễ" đó sẽ bám vảo đất và mọc thành cây mới, ko biết có đúng ko?
 
Hiện tựơng sinh con trên các ?cây họ đước. Hạt nảy mầm thành cây con ngay khi còn đang đính trên cây mẹ. Khi cây con đã hình thành mới rụng xuống, cắm vào bùn tiếp tục phát triển thành cây mới. Hiện tượng sinh con này giúp hạt nảy mầm tránh được các điều kiện bất lợi của môi trường

Hình ?:mrgreen:
http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?p=33503&sid=6006bcba4d915650b81b43ce04f30493 :p
 
Theo như hình trong sách Tâm thấy chú thích phần dài ra phía dưới đó là trụ mầm, là nơi sau này sinh ra rễ ko biết có đúng ko
 

Facebook

Top