What's new

Cho hỏi về các vấn đề liên quan Hoán vị kép

Cho mình xin mấy công thức thường áp dụng tính phần này

Giải giúp bài này với:
Ba gen A,B,D cùng nằm trên 1 NST theo thứ tự ADB. Khi xét riêng từng cặp gen thì tần số trao đổi chéo giữa A và D là 15%, tần số trao đổi chéo giữa B và D là 20%. Trong điều kiện có xảy ra trao đổi chéo kép với xác suất ngẫu nhiên thì tần số trao đổi chéo giữa A và B là bao nhiêu
 

JasonMraz

Member
Do gen xếp theo kiểu ADB.
Tần số hoán vị = khoảng cách giữa các gen
Có f(A/D) = 15% , f(B/D) = 20%
=> có như sau: A----15%----D--------20%--------B
=> tần số hoán vị giữa A/B = 15 + 20 = 35%
 
Bạn ơi đáp án là 29%, mà đề hỏi là trao đổi kép luôn ấy, cách của bạn mới tính trao đổi đơn thôi
 

Facebook

Top