What's new

xin nhờ các bạn

hoaitran

Member
mới xem lại đề năm ngoái, có câu này mình vẫn không biết cách làm như thế nào cả. mong các bạn giảng hộ nhé:
Dùng 1 chuỗi polinucleotit có (T+X)/(A+G)=0,25 làm khuôn để tổng hợp chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của khuôn đó. tính theo lí thuyết tỷ lệ các loại nu tu do can cung cấp cho qtrinh tổng hợp này là bao nhiêu?
công nhận đề năm ngoái khó thiệt đó nha:akay:
 

SadSpirit

Member
đáp án là:
A. A+G=75%, T+X=25%
B. A+G=20%, T+X=80%
C. A+G=80%, T+X=20%
D. A+G=25%, T+X=75%
Mà sao (T+X)/(A+G)=4 được bạn? bằng 1/4 chứ

Mạch làm khuôn (T+X)/(A+G)=0,25
như vậy là mạch bổ sung với nó phải là (T+X)/(A+G)=4

như thế mới thỏa mãn theo nguyên tắc bổ sung.mạch khuôn có nhiều T+X thì ở bên mạch bổ sung phải có nhiều A+G (A lk với T, G lk với X)
 

hoaitran

Member
Mạch làm khuôn (T+X)/(A+G)=0,25
như vậy là mạch bổ sung với nó phải là (T+X)/(A+G)=4

như thế mới thỏa mãn theo nguyên tắc bổ sung.mạch khuôn có nhiều T+X thì ở bên mạch bổ sung phải có nhiều A+G (A lk với T, G lk với X)
uk mình nhìn nhầm, mình tưởng bạn nói trên mạch gốc tỷ lệ như vậy. cái đó thì mình cũng suy ra rồi nhưng mà cứ thấy như thế nào ý. đơn giản vậy à?
 

Facebook

Top