What's new

Kiểu gen của ong

rookie

Member
Từ phép lai giữa 1 ong đực với 1 ong chúa cho ra các kiểu gen của F1 như sau:
Ong đực: AB, Ab, aB, ab;
Ong cái : AaBb, Aabb, aaBb, aabb.
Xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai.

Em chưa làm về kiểu gen như thế này. Bác nào biết giải giùm em. :twisted:
Thanks (y)
 
TRong sách 10 hay 11 có nói ong là loài trinh sinh:ong đực lớn lên từ trứng của con cái 1n.Ong đực F1 có KG vậy=>ong cái cho 4 giao tử AB, Ab, aB, ab =>KG:ong cái P là AaBb

Xét bên con cái: AaBb=ABx ab;Aabb=Ab x ab;.......=>KG ong đực là ab.

MÌnh cũng chỉ đoán vậy thôi vì mình cũng ko hiểu ong đực giảm phân cho giao tử bằng cách nào.
 

rookie

Member
TRong sách 10 hay 11 có nói ong là loài trinh sinh:ong đực lớn lên từ trứng của con cái 1n.Ong đực F1 có KG vậy=>ong cái cho 4 giao tử AB, Ab, aB, ab =>KG:ong cái P là AaBb

Xét bên con cái: AaBb=ABx ab;Aabb=Ab x ab;.......=>KG ong đực là ab.

MÌnh cũng chỉ đoán vậy thôi vì mình cũng ko hiểu ong đực giảm phân cho giao tử bằng cách nào.
Ngoài ong còn có loài nào " thiếu nam tính" như thế này không bác :mrgreen:
 

Facebook

Top