What's new

Nhờ down giúp bài báo

Bạn có thể lấy giúp mình 2 bài này được không?
[FONT=&quot]7. Solid-Phase polymerase chain reaction[/FONT]
[FONT=&quot]http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...80619/abstract
[/FONT][FONT=&quot]8. PCR Troubleshooting and Optimization: The Essential Guide
[/FONT] [FONT=&quot]http://www.pcr-blog.com/[/FONT]

Cảm ơn bạn nhiều nhé ^^
Bạn hãy gửi yêu cầu này vào topic Nhờ lấy giúp bài báo khoa học (topic duy nhất, tất cả yêu cầu post vào đây). Tong mục Tài Liệu đó. Tất cả mọi người ai xin bài báo cũng lên topic đó xin mà. Nhiều anh chị cho lắm.:hoanho:
Thân:hoanho:
 

Facebook

Top