What's new

Sách Bergey về phân loại vi sinh vật

Bộ Bergey mới tái bản ?có 6 cuốn

Titles of this volume package Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
Garrity, G.M. (Ed.), 2005

... More $396.00


Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
Garrity, G.M., Boone, D.R., Castenholz, R.W. (Eds.), 2001, With contributions by numerous experts

... More $125.00


Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
Garrity, G. (Ed.), 2008

... More approx. ?$199.00


Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology
Garrity, G. (Ed.), 2005

... More $50.00


Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology
Garrity, G., Brenner, D.J., Krieg, N.R. (et al.) (Eds.), 2005, Part C: The Alpha-, Beta-, Delta-, and Epsilonproteabacteria

... More $173.00


Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology
Garrity, G., Brenner, D.J., Krieg, N.R. (et al.) (Eds.), 2005, With contributions from 339 colleagues

... More


nhưng tui kô có bản in mà chỉ có 2 bản ebook duới đây kèm theo 5 phần outline, xấp xỉ gần 4000 trang.  


Book
Bergey’s Manual® of Systematic Bacteriology
Volume Two The Proteobacteria Part C The Alpha-, Beta-, Delta-, and Epsilonproteobacteria
Publisher Springer US
DOI 10.1007/0-387-29298-5
Copyright 2005
ISBN 978-0-387-24145-6 (Print) 978-0-387-29298-4 (Online)
Editors Don Brenner, Noel Krieg, George Garrity, James Staley, David Boone, Paul De Vos, Michael Goodfellow, Fred Rainey and Karl-Heinz Schleifer
Subject Life Sciences, Biomedicine general, Life Sciences, general and Biomedical and Life Sciences
Text PDF (76,551 kb)  

Book
Bergey’s Manual® of Systematic Bacteriology
Publisher Springer US
DOI 10.1007/0-387-28021-9
Copyright 2005
ISBN 978-0-387-24143-2 (Print) 978-0-387-28021-9 (Online)
Editors Don Brenner, Noel Krieg, James Staley and George Garrity
Subject Life Sciences, Biomedicine general, Life Sciences, general and Biomedical and Life Sciences
Text PDF (16,133 kb)

Và chắc chi chưa biết là sách của tui sẽ có chữ ký và logo góc cao bên trái, nếu chị cho rằng điều này kô làm phiền chị thì chị để lại địa chỉ email, tui sẽ gửi chị đường link ?để chị dowload sách.
 
3 cuốn đó đến200 GB, kô thể nào gửi qua email được.

Chị vào trang đó, thấy nut Free, bấm vô đó.

Chờ khoảng 60 giây, chừng nào nó đếm ngược về 0, sau đó nó sẽ hiện ra download ticket, đánh đúng cái keyword vô cái ô trống rồi download.

Chị nên hỏi người xung quanh đã có ai biết dùng rapidshare kô thì chỉ cho chị.
 

Facebook

Top