What's new

Mix lymphocyte culture

orion8x

Member
Tình hình là thế lày. E đang đọc 1 research article về chimerism. Trong có có nói về mix lymphocyte culture, dùng để kiểm tra mismatch MHC II:botay:. Không hiểu đoạn này cho lắm, nên hỏi các a kiểm tra mismatch MHC II nhằm mục đích gì !?
 

Similar threads

Facebook

Top