What's new

Một câu trắc nghiệm...!!!

ngnam91

Member
Dưới đây là một câu hỏi trắc nghiệm (nguồn hết sức đáng tin cậy)

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái?
A. Trong hệ sinh thái, sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
B. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn.
C. Trong hệ sinh thái, càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.
D. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.

Theo mọi người, phương án nào mới là đúng và hãy giải thích tại sao lại chọn phương án đó được không!
 

CRAZO

Member
Dưới đây là một câu hỏi trắc nghiệm (nguồn hết sức đáng tin cậy)

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái?
A. Trong hệ sinh thái, sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
B. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn.
C. Trong hệ sinh thái, càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.
D. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.

Theo mọi người, phương án nào mới là đúng và hãy giải thích tại sao lại chọn phương án đó được không!


Đáp án: B sai cái chắc vì năng lượng mất dần qua các bậc dinh dưỡng
Đáp án A: chưa chắc đúng vì từ "Rất lớn"
Đáp án C: đúng rồi (quy luật hình tháp sinh thái)
Đáp án D: chu trình chất khí và chất lắng đọng đó
 

Khackhiempk

Member
đáp án D là đúng, câu C nếu đúng phải là năng lượng tích lũy trong các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng thấp, còn năng lượng không mất đi(theo định luật bảo toàn năng lượng)
 

CRAZO

Member
đáp án D là đúng, câu C nếu đúng phải là năng lượng tích lũy trong các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng thấp, còn năng lượng không mất đi(theo định luật bảo toàn năng lượng)

người ta bảo chọn câu sai mà bạn :dance:
 

ngnam91

Member
Sao mỗi người một cách lý giải thế nhỉ!!! Mọi người ơi, đây là câu hỏi được trích từ cuốn "Cấu trúc đề thi" - nguồn từ Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đấy! Và đáp án đúng là C. Sao lạ thế nhỉ??? Mọi người có thể đưa ra lời giải thích hợp lý!
 

JasonMraz

Member
Hazz ! lâu ko vào, nghe nói có giải đề nên lại onl vậy :???: Chào mọi người. :mrgreen: t thấy bài này chắc chắn là B, còn nếu c lấy trong bộ ôn thi tốt nghiệp thì đáp án sai 100% vì đâu phải có mỗi câu đó người ta in sai đâu :cool:
 

Naruto_yhn

Member
Câu này đáp án B. Năng lượng trong hệ sinh thái đi theo 1 chiều thì đâu có tính tuần hoàn được.
 

vitconb4

Member
Dưới đây là một câu hỏi trắc nghiệm (nguồn hết sức đáng tin cậy)

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái?
A. Trong hệ sinh thái, sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
B. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn.
C. Trong hệ sinh thái, càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.
D. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.

Theo mọi người, phương án nào mới là đúng và hãy giải thích tại sao lại chọn phương án đó được không!
A. đúng vì rõ ràng là năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn tới 70 -80%.
B. sai. năng lượng không tuần hoàn vì càng lên cao càng thất thoát nên chuỗi thức ăn thường không kéo dài .
C. đúng giải thích như câu A.
D. đúng. theo chu trình nên có chu trình sinh địa hoá.
Notes: đến SGK còn có câu sai chẳng là cục khảo thí. Trừ đáp án là đề thi đại học ta phải miễn cưỡng chấp nhận thôi.....
 
Dưới đây là một câu hỏi trắc nghiệm (nguồn hết sức đáng tin cậy)

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái?
A. Trong hệ sinh thái, sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
B. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn.
C. Trong hệ sinh thái, càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.
D. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.

Theo mọi người, phương án nào mới là đúng và hãy giải thích tại sao lại chọn phương án đó được không!
Nếu sách giải mà đưa đáp án C thì sách giải sai rồi. Vì câu hỏi là "phát biểu nào sau đây là không đúng". Chắc các giáo sư ra nhiều câu hỏi quá nên đưa đáp án nhầm thôi.:hum:
 

Facebook

Top