What's new

[Cần hỏi] Sinh học 11 - Chương sinh sản

Phiêu Phong

New member
1. Hạt phấn hoa bầy rơi vào trên đầu nhuỵ hoa bí, đây là hình thức"
A. Thụ tinh (Câu này sai rồi :|)
B. Tự thụ phấn (Câu này càng sai :|)
C. Thụ phấn chéo
D. Cả A, B, C đều sai
(Phân vân câu C và D)

2. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật ?
A. Thích nghi với môi trường biến độir
B. Tạo nhiều biến dị
C. Duy trì những đặc điểm tốt
D. Là hình thức sinh sản phổ biến

(Mọi người giúp tớ (y))
 

00792

Moderator
1. C
- Tự thụ phấn là hạt phấn rơi vào đầu nhụy chính hoa đó.
Đặc điểm hoa tự thụ phấn:
+ Hoa lưỡng tính
+ Nhị & nhụy chín đồng thời
- Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa các cây trong cùng 1 họ nhờ gió, côn trùng, con người.

2. D ( t nghĩ thế vì bt theo thực tế, thấy biện pháp này ko phổ biến lắm):akay:

[FONT=&quot][/FONT]
 

qu4ngbao

Member
1. Hạt phấn hoa bầy rơi vào trên đầu nhuỵ hoa bí, đây là hình thức"
A. Thụ tinh (Câu này sai rồi :|)
B. Tự thụ phấn (Câu này càng sai :|)
C. Thụ phấn chéo
D. Cả A, B, C đều sai
(Phân vân câu C và D)

2. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật ?
A. Thích nghi với môi trường biến độir
B. Tạo nhiều biến dị
C. Duy trì những đặc điểm tốt
D. Là hình thức sinh sản phổ biến

(Mọi người giúp tớ (y))

1D. Phấn hoa bầy rơi vào nhụy hoa bí kia mà
2C. Do ở sinh sản vô tính con là 1 bản photocopy của mẹ nên nếu mẹ thích nghi tốt thì con cũng như vậy. Còn sinh sản hữu tính sẽ có trao đổi chéo, đột biến, giảm phân, tổ hợp ngẫu nhiên.... làm cho con khác mẹ
 

00792

Moderator
Đúng roi em. Nhưng cây bầy là cây gì? Vì chị đọc nhầm nhưng bây giờ đọc lại vẫn chẳng hiểu cây bầy là gì?
 

iaquiet

Member
1. Hạt phấn hoa bầy rơi vào trên đầu nhuỵ hoa bí, đây là hình thức"
A. Thụ tinh (Câu này sai rồi :|)
B. Tự thụ phấn (Câu này càng sai :|)
C. Thụ phấn chéo
D. Cả A, B, C đều sai
(Phân vân câu C và D)

2. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật ?
A. Thích nghi với môi trường biến độir
B. Tạo nhiều biến dị
C. Duy trì những đặc điểm tốt
D. Là hình thức sinh sản phổ biến

(Mọi người giúp tớ (y))
Câu 1D không bàn nữa

Bàn rõ hơn môt tí câu 2 nha
Đã không phải ưu điểm của sinh sản hữu tính có nghĩa rằng nó là ưu điểm của sinh sản vô tính.
Do không biết bạn nói môi trường biến động hay biến đổi cho nên mình xét 2 trường hợp
TH1, nếu môi trường đang thuận lợi cho cây mà biến động (nghĩa là thay đổi trong khoảng thời gian gấp không theo chu kì, hay "đột ngột") khiến cây không kịp thích nghi và bị suy yếu, trong trường hợp này hình thức sinh sản vô tính sẽ xảy ra.
- Lấy ví dụ trên cây phong lan, điều kiện sống biến động làm cho cây phản ứng lại bằng cách nhảy keikei để vượt qua giai đoạn khó khăn (cây con mọc trên thân cây mẹ). Hình thức này có ưu điểm nhanh chóng hơn so với sinh sản hữu tính bằng hoa, sau đó ra quả và phát tán hạt (lý do là thời gian ra hoa đậu trái rồi bung hạt rất dài và cây cũng không đủ sức nuôi hoa, trái, hạt trong điều kiện không được chuẩn bị trước).
- Hình thức sinh sản vô tính không tạo nhiều biến dị vì cây con nhảy ra giống hệt cây mẹ nên rất nghèo biến dị.
Sinh sản hữu tính tạo ra những cá thể phân ly tính trạng, đây là ưu điểm của sinh sản hữu tính.
- Vì cây con duy trì 100% đặc tính cây mẹ nên đặc điểm duy trì những đặc điểm tốt là ưu thế của sinh sản vô tính.
- Sinh sản vô tính không phải hình thức sinh sản phổ biến, khi điều kiện sống quay trở lại theo chu kì, cây thường sinh sản hữu tính hơn.
Vậy trong trường hợp môi trường biến động, đặc điểm "thích nghi với môi trường biến động" (A) và "duy trì những đặc điểm tốt" (C) không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính.

TH2: Nếu môi trường biến đổi theo chu kì.
Trong điều kiện sống thay đổi theo chu kì, cây vốn đã thích nghi cho nên đến đúng thời điểm cây sẽ ra hoa, đậu trái và phát tán hạt.
Chỉ có 1 đặc điểm không phải ưu thế của sinh sản hữu tính là "duy trì những đặc điểm tốt" (C), các cá thể phân ly tính trạng có cây thì mang đặc điểm tốt nhưng cũng có cây mang đặc điểm xấu (do tổ hợp gen xấu), nhưng nhiều khi xày ra hiện tượng ưu thế (như siêu trội, phối hợp giữa các gen ...). đây là nguồn dữ liệu cho tiến trình chọn lọc tự nhiên thường xuyên xảy ra.

Chú ý nhiều loài vừa sinh sản vô tính vừa sinh sản hữu tính cùng lúc như chuối, khoai lang v.v...

Đây là ý kiến cá nhân thôi.

 

qu4ngbao

Member
Câu 1D không bàn nữa

Bàn rõ hơn môt tí câu 2 nha
Đã không phải ưu điểm của sinh sản hữu tính có nghĩa rằng nó là ưu điểm của sinh sản vô tính.
Do không biết bạn nói môi trường biến động hay biến đổi cho nên mình xét 2 trường hợp
TH1, nếu môi trường đang thuận lợi cho cây mà biến động (nghĩa là thay đổi trong khoảng thời gian gấp không theo chu kì, hay "đột ngột") khiến cây không kịp thích nghi và bị suy yếu, trong trường hợp này hình thức sinh sản vô tính sẽ xảy ra.
- Lấy ví dụ trên cây phong lan, điều kiện sống biến động làm cho cây phản ứng lại bằng cách nhảy keikei để vượt qua giai đoạn khó khăn (cây con mọc trên thân cây mẹ). Hình thức này có ưu điểm nhanh chóng hơn so với sinh sản hữu tính bằng hoa, sau đó ra quả và phát tán hạt (lý do là thời gian ra hoa đậu trái rồi bung hạt rất dài và cây cũng không đủ sức nuôi hoa, trái, hạt trong điều kiện không được chuẩn bị trước).
- Hình thức sinh sản vô tính không tạo nhiều biến dị vì cây con nhảy ra giống hệt cây mẹ nên rất nghèo biến dị.
Sinh sản hữu tính tạo ra những cá thể phân ly tính trạng, đây là ưu điểm của sinh sản hữu tính.
- Vì cây con duy trì 100% đặc tính cây mẹ nên đặc điểm duy trì những đặc điểm tốt là ưu thế của sinh sản vô tính.
- Sinh sản vô tính không phải hình thức sinh sản phổ biến, khi điều kiện sống quay trở lại theo chu kì, cây thường sinh sản hữu tính hơn.
Vậy trong trường hợp môi trường biến động, đặc điểm "thích nghi với môi trường biến động" (A) và "duy trì những đặc điểm tốt" (C) không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính.

TH2: Nếu môi trường biến đổi theo chu kì.
Trong điều kiện sống thay đổi theo chu kì, cây vốn đã thích nghi cho nên đến đúng thời điểm cây sẽ ra hoa, đậu trái và phát tán hạt.
Chỉ có 1 đặc điểm không phải ưu thế của sinh sản hữu tính là "duy trì những đặc điểm tốt" (C), các cá thể phân ly tính trạng có cây thì mang đặc điểm tốt nhưng cũng có cây mang đặc điểm xấu (do tổ hợp gen xấu), nhưng nhiều khi xày ra hiện tượng ưu thế (như siêu trội, phối hợp giữa các gen ...). đây là nguồn dữ liệu cho tiến trình chọn lọc tự nhiên thường xuyên xảy ra.

Chú ý nhiều loài vừa sinh sản vô tính vừa sinh sản hữu tính cùng lúc như chuối, khoai lang v.v...

Đây là ý kiến cá nhân thôi.


Cô mềnh nói mấy câu này đừng suy nghĩ sâu xa quá, nó đơn giản vậy thôi, giải trắc nghiệm mà phân ra 1 đống trường hợp rồi liên hệ với 1 đống cây vậy chắc chết :hum:
 

iaquiet

Member
@qu4ngbao; mình chỉ phân tích ra cho nó rõ ràng hơn thôi mà, còn cái cây đó là mình chỉ lấy ví dụ minh họa thôi, cái này bạn viết ra thì nó mới lâu chứ chỉ suy nghĩ để phân tích thôi thì quá nhanh mà :D
Còn mình chia ra 2 trường hợp là do bạn trên kia viết sai chính tả nên mình không biết chữ đó là "biến động" hay "biến đổi", tiện thể làm rõ thôi :d
 

chi_ai

New member
Ý kiến riêng của mình:
Sinh học 11 nên nghĩ đơn giản một chút.
Câu 1: C
Sự thụ phấn chéo: Hạt phấn hoa này được đưa đến nhụy hoa khác bởi tác nhân từ môi trường.
Định nghĩa này không khẳng định quá trình thụ phấn sẽ thành công, nên cùng loài hay khác loài không quan trọng.
Câu 2: C
Câu hỏi quanh co gây khó hiểu thôi. Câu hỏi thẳng sẽ là: Ưu thế của SS vô tính ở TV? (So với SS hữu tính)
À há!:hoanho:
Nói thêm: SS hữu tính -> tạo nhiều biến dị -> thích nghi với môi trường biến động -> là hình thức SS phổ biến.
 

Facebook

Top