What's new

Hỏi về phương pháp dùng trong microbiology

To Khương:

Em đã giải bài toán của em được chưa vậy, các hướng gợi mở như

- realtime PCR
- Flowcytometry
- nhuộm DAPI

có giúp ích gì cho em không?

Nếu đã có hướng giải thì post cho tui đọc ké với nhé, còn nếu kô thì cho biết là không giải ra hay không thể giải được?
 

Facebook

Top