What's new

Hỏi: Giải thích tính linh hoạt của màng sinh chất

namtuls

New member
Chào các AC. E đang gặp khó khăn trong câu hỏi về giải thích tính linh hoạt của Màng sinh chất. Ai biết có thể giải thik giùm E với ạ
E xin cảm ơn trước!:)(y)
 

giunda3

New member
mình không tìmthaauy tài liệu ở trang kia, bạn nào coa tài liệu nữa ko, mình cũng cần
 

sweetmagic

New member
Chào các AC. E đang gặp khó khăn trong câu hỏi về giải thích tính linh hoạt của Màng sinh chất. Ai biết có thể giải thik giùm E với ạ
E xin cảm ơn trước!:)(y)
cai này hả
do chuyển động của phân tử phôtpholipit (huyển động quay quanh trục của nó, đổi chỗ cho phân tử bên cạnh, đổi chỗ cho phân tử đối diện)
do tỉ lệ của cholesteron trong màng sinh chất, tỉ lệ càng thấp thì màng càng linh động
do thanhf phần axit béo trong màng sinh chất, nếu nhiều axits béo no thì màng cứng chắc, nếu nhiều axit béo không no thì màng linh động
do chuyển động của protein màng
.......mình chỉ bít vậy thui......:)
 

mmsloverua

Member
xem tạm vận chuyển qua màng sinh chất này
vận chuyển thụ động:
- dựa vào cơ chế khuếch tán các chất.Tức là các chất có nồng độ cao sẽ di chuyển qua màng rồi đi đến nơi có nồng độ thấp hơn để trung hòa nông độ
VD: bên ngoài tế bào nồng đọ Na cao thì Na sẽ di chuyển vào trong tế bào
vận chuyển thụ động có hai hình thức :
+vận chuyển trực tiếp qua màng sinh chất (tức là các chất có lích thước nhỏ và ko phân cực như O2 ,CO2 sẽ di chuyển trực tiếp qua màng sinh chất)
+vân chuyển qua kênh (tức là các chất phân cực sẽ ko thể di chuyển qua màng mà di chuyển qua kênh protein ,mỗi kênh protein có kích thước phù hợp với các chất khác nhau
-nước cũng vận chuyển thụ động nhưng ko theo cơ chế khuếch tán mà theo cơ chế thẩm thấu (nước đi từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao.VD:bên ngoài tế bào có 5 ion Na mà bên trong tế bào có 7 ion Na thì nước sẽ đi từ bên ngoài tế bào vào vì bên trong có nông độ chất tan cao hơn)
Vận chuyển chủ động
vận chuyển chủ động là hình thức vận chuyển mà ko tuân theo qui luật nồng độ (tức là từ nồng độ thấp đến nồng độ cao,trái ngược với vận chuyển bị động) và tiêu tốn năng lượng
VD:nồng độ glucozo bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào nhưng tế bào vẫn cần glucozo thì các bơm glucozo sẽ được hoạt hóa bằng ATP để vận chuyển từ nồng độ thấp đến nồng độ cao
 

Facebook

Top