What's new

Xin tài liệu về protein tái tổ hợp

Con đường và các bước sản xuất một protein tái tổ hợp từ sinh vật nhân sơ khi biết thông tin về gen mã hóa
Ai có tài liệu về protein tái tổ hợp thì giúp mình với
 

00792

Moderator
Công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp tại VJB

- Những kết quả ban đầu trong sản xuất protein tái tổ hợp Mini
- Sản xuất protein tái tổ hợp có dược tính sinh học
- Sản xuất protein tái tổ hợp có dược tính sinh học (phần II)
 

Attachments

  • nhung_ket_qua_ban_dau_trong_san_xuat_protein_tai_to_hop_mini_8733.pdf
    133.8 KB · Views: 253

Facebook

Top