What's new

Miễn dịch thực vật

thuyan

New member
Ai có tài liệu gì về đồng tiến hoá giữa gen không độc Avr và gen kháng R thì gửi cho mình với?
 

Facebook

Top