What's new

Chỉ thị sinh học kiểm định quá trình tiệt trùng

hkthuy

Member
Chỉ thị sinh học-Chỉ thị hóa học-Growth Promotion Test Suspensions
NAMSA USA

Chỉ thị sinh học:

* Được dùng để đánh giá tính hiệu quả của quá trình tiệt trùng
* Cần thiết trong việc phê chuẩn chu trình tiệt trùng
* Ứng dụng cho các quá trình tiệt trùng: EO( Ethylene Oxide), Sấy khô, sấy ướt (hấp tiệt trùng) và tiệt trùng bằng tia xạ
* Có nhiều loại vi sinh vật, số lượng và đóng gói khác nhau
* Cấu trúc dạng thẻ ( kích thước tiêu chuẩn hoặc mini); dạng đĩa; dạng dịch; dạng ống hoặc tự chọn

Chỉ thị hoá học

Những chỉ thị thay đổi được màu sắc, được sản xuất thân thiện môi trường, công thức mực in không chứa kim loại nặng . Chuyển tiếp màu sắc nét cho phép người dùng dễ dàng lưu ý khi sản phẩm đã được tiếp xúc với một quá trình khử trùng. NAMSA cung cấp nhiều cấu hình tiêu chuẩn cũng như các nhãn chỉ báo tùy chỉnh với các kích thước và hình dạng để đáp ứng các chi tiết kỹ thuật của bạn.

Quy trình chỉ số chất hóa học có sẵn để theo dõi các quá trình khử trùng bằng Hấp ướt, Ethylene Oxide, chiếu xạ, Hydrogen peroxide, nhiệt khô, xông hơi-Formaldehyde
* Chỉ thị Hóa chất quá trình(dấu chấm)
* Nhãn chỉ thị (nhãn, và các dải ruy băng)
* Mực giám sát khử trùng (cho Flexographic, in ống đồng và in lụa )

Growth Promotion Test Suspensions - huyền phù chứa chủng vi sinh để kiến tạo môi trường nuôi cấy, phân tích vi sinh, đếm khuẩn và thử nghiệm tính nhạy cảm khi <100 Colony Forming Units per aliquot là bắt buộc.

Growth Promotion Test Suspensions cung cấp sự kiểm soát chất lượng cho mỗi mẻ hoặc nhiều mẻ môi trường , đảm bảo sự phát triển chấtlượng , cho dù nó được chế từ các thành phần cơ bản hay mua môi trường chuẩn bị sẵn. Đơn giản chỉ cần cho vào mỗi mẻ hoặc nhiều mẻ môi trường và nuôi cấy trong điều kiện tăng trưởng thích hợp.

Growth Promotion Test Suspensions sẵn sàng sử dụng đáp ứng được các yêu cầu để thử nghiệm các môi trường nuôi cấy. Tất cả các dung dịch huyền phù đáp ứng các yêu cầu về mật độ <100 colony forming units (CFU) và tất cả được đảm bảo năm vòng của lưu trữ môi trường. Tất cả dung dịch huyền phù 10ml chứa 100 liều (0.1ml mỗi liều).
các chủng vi sinh

* Bacillus subtilis
* Clostridium sporogenes
* Candida albicans
* Aspergillus brasiliensis
* Kocuria rhizophila
* Geobacillus stearothermophilus
* Pseudomonas aeruginosa
* Staphylococcus aureus
* Escherichia Coli
* Bacillus atrophaeus
* Salmonella enterica


Xin liên hệ
công ty Vicomtec
04-85821575
04-22421092
www.vicomtec.com
info @vicomtec.com
 

Facebook

Top