What's new

Chuẩn bị ra mắt tập san khoa học ViPLOK

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Xin trân trọng giới thiệu và mong muốn nhận được sự hưởng ứng đối với sự ra đời của Tập san Vietnamese Public Library of Knowledge (ViPLOK), tập san của các học giả người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

ViPLOK (www.viplok.org) sẽ là diễn đàn khoa học đa lĩnh vực chuyên về Toán, Vật lý và các môn khoa học tự nhiên khác, khoa học xã hội, công nghệ, y khoa, kinh tế, tài chính, giáo dục và luật pháp, âm nhạc, nghệ thuật... ViPLOK cũng sẽ đăng tải một cách toàn diện những vấn đề thời sự đang tranh luận kèm những nghiên cứu quan trọng. Mỗi bài viết cũng sẽ được đăng tải trên những chuyên san đặc biệt:

- ViPLOK Toán
- ViPLOK Khoa học tự nhiên và vật lý
- ViPLOK kỹ thuật và công nghệ
- ViPLOK sức khỏe
- ViPLOK khoa học xã hội, nhân văn, lịch sử, âm nhạc và văn học
- ViPLOK Kinh doanh, tài chính và kinh tế
- ViPLOK Giáo dục
- ViPLOK Pháp luật

Đối với những bài viết đặc biệt cũng những  giáo sư, phó giáo sư sẽ "xuất bản" trên báo điện tử, ViPLOK tập san và ViPLOK hằng năm. Các bài viết, công trình nghiên cứu sẽ được viết và xuất bản bằng một trong hai hoặc cả hai ngôn ngữ Việt - Anh và sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo miễn phí dành cho sinh viên và học giả Việt Nam khắp nơi.

Xem chi tiết:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158512&ChannelID=312
 

Facebook

Top