What's new

Đánh giá mức độ hiệu quả khi phân tích bào báo khoa học.

Đánh giá mức độ hiệu quả khi phân tích bài báo khoa học.
Việc tìm đọc bài báo khoa học để phục vụ cho công tác làm luận văn, nghiên cứu khoa học ngày nay trở nên cần thiết và có tầm ảnh hưởng qua trọng đến hiệu quả công việc thực hiện. Nhưng còn việc phân tích, đào sâu để có những lý thuyết khoa học vững vàng từ những luận điểm mà một bài báo đưa đến quả không dễ dàng.
Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là kỹ năng phân tích một bài báo.
Một sinh viên trong lĩnh vực CNSH tất nhiên phải có tiếng anh. Cần phải có cho tốt nữa.
Anh ta download được bài báo về chủ đề sắp thực hiện.
Nội dung anh ta đọc dầu tiên tất nhiên là phần abstract.
Tiếp đến phần keyword cần xem qua để mở rộng trường tài liệu cần tìm kiếm. Anh ta download về.
Câu hỏi đặt ra: nội dung viết của bài này nó không như ý mình muốn.
Ai trả lời cho anh ta?
Vấn đề nảy sinh ở công việc tìm tài liệu ở đây là gì ?
Lần lượt những giả thuyết được đặt ra về nội dung tại sao lại như thế này, như thế kia ?
Vậy chúng ta nghĩ xem anh ta có hiệu quả khi tìm tài liệu hay không ? và khi phân tích lần lượt những luận điểm trong bài báo anh ta thu nhận được những gì ?
Một bài báo anh ta tìm được :bioethanol production from lignocellulosic biomass »
Tôi có một ý thế này:

nguyên liệu dùng ....> VSV tham gia....> sản phẩm đạt năng suất cao
+yếu tố tác động đến vi sinh vật
+bài báo đề cập
+Tìm, bác bỏ lập luận sai.
+nhận định cuối cho nội dung khoa học
Như vậy chúng ta có thể hình dung sơ bộ về vấn đề cần giải quyết ở đây là gì?
Tác động như thế nào nhằm thu lượng ethanol cao nhất, bằng tác nhân đột biến, cải tạo giống, hay khâu trước đường hóa nhằm đạthiểu quả cao?
Tôi có thể hình dung cho anh ta rằng, cơ chế hóa sinh, đặc tính giống quyết định đến cái anh ta. Như vậy anh ta tiến hành loạt thao tác nào là tìm tài liệu từ những lập luận ban đầu có cơ sở, phân tích những bài toán nhỏ đặt ra trong từng khâu, từng công đoạn để gải quyết triệt để vấn đề, có thể không theo ý muốn bởi vì bài toán nào cũng chính là cái hộp đen. Ta chỉ qua tâm đến input, output mà không cần đến những gì nó diễn ra trong đó.
Điều tôi muốn cùng các bạn trao đổi ở đây là có chăng chúng ta làm công tác nghiên cứu khoa học mà không có lập luận khoa hoc? Ào ạt nhận những kiến thức mà không làm chủ được nó, hay chỉ mang cái hình thức lớn lao bao phủ nội dung không rõ rang của người làm khoa học sự sống như chúng ta?(y)
 

Facebook

Top