What's new

Công ty xuất nhập khẩu sách báo ngoại văn C*DMEX

Công ty xuất nhập khẩu sách báo ngoại văn C*DME

Công ty C*DMEX chuyên nhập khẩu cách sách báo ngoại văn. Công ty nhận đặt hàng từ các thư viện/trường đại học/viện nghiên cứu với số lượng lớn. Công ty cũng nhận đặt hàng đơn lẻ từ cá nhân-thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận sách chỉ 1-2 tuần.

Địa chỉ liên hệ: 8 Nguyễn Trung Trực, Q1, tp HCM
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?email:cdimexco@hcm.vnn.vn
 

Facebook

Top