What's new

Bàn về chiến lược phát triển CNSH ở nước ta

Vấn đề này có vẻ như đao to búa lớn nhưng chúng ta đã, đang và sẽ là những nhà sinh học.Câu hỏi được đặt ra là: Liệu chiến lược "đi tắt đón đầu" của nhà nước ta trong lĩnh vực này có khả thi không?
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Úi cái này to quá tôi không dám lạm bàn đâu. Tui loanh quanh với mấy con vi trùng cũng đủ hết hơi rồi.

Bạn hãy tự đưa ra ý kiến của mình trước khi mọi người nhảy vô cùng bạn.
 
Re: Bàn về chiến lược phát triển CNSH ở nước

\"Trương Xuân Đại\" said:
Vấn đề này có vẻ như đao to búa lớn nhưng chúng ta đã, đang và sẽ là những nhà sinh học.Câu hỏi được đặt ra là: Liệu chiến lược \"đi tắt đón đầu\" của nhà nước ta trong lĩnh vực này có khả thi không?
hay nhỉ, khả thi hay không là phụ thuộc vào ?bạn chứ, các CNSHers tương lai. Up man!
 
Chiến lược phát triển CNSH của Việt Nam là gửi thật nhiều người đi học nước ngoài để...cải thiện kinh tế cá nhân. :D
Chiến lược gì cũng phải nằm trong cái hoàn cảnh chung của xã hội. Thử hỏi sản phẩm công nghệ sinh học trên thế giới ở VN dùng chủ yếu chỗ nào: xin thưa là các viện/trường đại học.
:lol: đã đến lúc chúng ta cần vạch mặt bọn công ty nước ngoài bịt mắt ăn tiền mồ hôi xương máu của nhân dân ta-lừa chúng ta đi vào con đường high-tech để:lấy mỡ nó rán nó.
 
Chợt nhận ra rằng công nghệ sinh học có thể là hype mà bọn công ty nước ngoài muốn bán sản phẩm dùng để "chơi" Việt Nam.
Tsk.tsk: mấy hôm nay không biết một ngày ném qua cửa sổ bao nhiêu culture vessels, media rồi. Nếu không phải ném khoản này có lẽ đã mời bác Dũng nhậu mỗi ngày, 24/7 rồi.
Tầm nhìn? Bác định nói ai? Lần sau buộc tội phải cụ thể nhé: ở VN bác mà phê phán tập thể thì cứ coi như là nước đổ lá môn đi...khi nào bác phê bình tôi hoặc một ông lãnh đạo nào đó thì mới tính...sổ.
 

Facebook

Top