What's new

Xác nhận công thức pha 6X sample buffer

Mọi người xác nhận lại cái thành phần đệm SDS 6x loading buffer này giúp với nhé:
7 ml 4 X Tris-Cl/SDS pH 6.8
3 ml glycerol
1 g SDS
0.93 g DTT/0.6 ml 2Mercaptoethanol
1.2 mg bromophenol blue

Vì có mấy dị bản trên mạng mà.
Cám ơn!

Có nơi chỉ xài 2.6 ml glycerol, có nơi lại xài 4.7 ml. Có nơi nồng độ Tris xuống có 10mM (bình thường 50mM)
Ví dụ:
- 1.2gr SDS (sodium dodecyl sulfate)
- 6mg bromophenol blue
- 4.7ml glycerol
- 1.2ml Tris 0.5M pH6.8
- 2.1ml dwater
warm it a little bit and shake it till everything is dissolved. It takes time.
- add 0.93gr DTT
 

Ho Huu Tho

Member
Lab em dùng 4x sample buffer có thành phần như sau:

2.5 ml 1M Tris-Cl pH 6.8
4 ml glycerol 100%
2 ml Beta-Mercaptoethanol
0.8 g SDS
0.8 mg bromophenol blue
Cho thêm nước cất cho đủ 10 ml
 
Như vậy là glycerol quá nhiều :)
Mình thấy với 3 ml glycerol/11 ml tổng cộng, khi load đã đủ protein lắng ngay xuống giếng.
Nồng độ Tris-HCl có vẻ cao nhỉ: 2.5x1/10x4 = 62.5mM
Có lẽ các thành phần này không quan trọng lắm. Chỉ có SDS và dye là không đổi thôi nhỉ.
 

Facebook

Top