What's new

Ai giúp mình với!!!

ken9x_zip

Member
1/Một loài thực vận có 2n=16,ở một thể đột biến xảy ra đột biến cấu trúc NST tại 3 NST thuộc 3 cặp NST khác nhau.Hỏi khi giảm phân nếu các cặp phân li bình thường sẽ tạo ra bao nhiều loại giao tử không mang đột biến?(đáp án 12.5%)
2/Ở người có 3 gen,gen 1 có 2 alen nằm trên NST thường,gen 2 và gen 3 mỗi gen đều có 2 alen năm trên NST X không có alen trên Y,các alen trên X liên kết hoàn toàn.Theo lí thuyết số kiểu gen tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?(đáp án 42)
3/Cho biết a qui định mù màu,A qui định nhìn bình thường.Nếu 1 cộng đồng có tần số alen a=0.4 thì xác suất một cặp vợ chồng bình thường sinh ra 3 con trong đó có 2 con trai bình thường và một con gái mù màu là bao nhiêu?(đáp án 1.7%)
4/cho biết tần số alen A ở quần thể I=0.5,ở quần thể II=0.6.Tốc độ nhập gen(A) từ quần thể II sang quần thể I là 0.1 thì sau một thế hệ nhập gen thì tần số alen A ở quần thể một là bao nhiêu?(đáp án 0.51):botay::botay::botay:

Mình mới làm quen với sinh học nên bí hơi nhiều mong mọi người giúp đỡ cho,cám ơn rất nhiều(mấy cái đáp án đó là sách ghi nhưng mình giải miết không được vậy,mọi người ráng làm giùm,nhớ giải thích rõ ràng giùm mình,bài nào có công thức tổng quát cho mình xin lun,cảm ơn)(y)(y)(y)
 

TOBU

Member
Hjx...Hjx...ko ai giúp mình sao,mọi người đâu hết cả rồi!!!:cry:
Mình nghĩ tất cả mọi người đều muốn giúp bạn một cách thực sự - đó là bạn thực sự hiểu. Còn như trên thì:
- Nhiều bài như vậy mà giúp bạn trong khi bạn không nói rõ bạn khó khăn chỗ nào thì khác gì phải giải hộ bạn.
- Bạn đưa ra một loạt bài như vậy thì sẽ lấy quá nhiều thời gian của mọi người.
 

trihoa_yds

Member
Không sao, như vậy là có tinh thần lắm rồi. Còn hơn là không có gì, nhàm chán lắm.
Minh đang chuẩn bị thi hết môn, có điều kiện vài ngày nữa mình sẽ cố gắng giúp bạn. Mỗi người một tay là xong ngay thôi mà.
 

zoo_ht

Member
1/Một loài thực vận có 2n=16,ở một thể đột biến xảy ra đột biến cấu trúc NST tại 3 NST thuộc 3 cặp NST khác nhau.Hỏi khi giảm phân nếu các cặp phân li bình thường sẽ tạo ra bao nhiều loại giao tử không mang đột biến?(đáp án 12.5%)
2/Ở người có 3 gen,gen 1 có 2 alen nằm trên NST thường,gen 2 và gen 3 mỗi gen đều có 2 alen năm trên NST X không có alen trên Y,các alen trên X liên kết hoàn toàn.Theo lí thuyết số kiểu gen tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?(đáp án 42)
3/Cho biết a qui định mù màu,A qui định nhìn bình thường.Nếu 1 cộng đồng có tần số alen a=0.4 thì xác suất một cặp vợ chồng bình thường sinh ra 3 con trong đó có 2 con trai bình thường và một con gái mù màu là bao nhiêu?(đáp án 1.7%)
4/cho biết tần số alen A ở quần thể I=0.5,ở quần thể II=0.6.Tốc độ nhập gen(A) từ quần thể II sang quần thể I là 0.1 thì sau một thế hệ nhập gen thì tần số alen A ở quần thể một là bao nhiêu?(đáp án 0.51):botay::botay::botay:

Mình mới làm quen với sinh học nên bí hơi nhiều mong mọi người giúp đỡ cho,cám ơn rất nhiều(mấy cái đáp án đó là sách ghi nhưng mình giải miết không được vậy,mọi người ráng làm giùm,nhớ giải thích rõ ràng giùm mình,bài nào có công thức tổng quát cho mình xin lun,cảm ơn)(y)(y)(y)
Câu 4 bạn áp dùng công thức :
Tốc độ biến thiên tần số alen sau 1 thế hệ = m(px - py)
trong đó : px là tần số tương đối của alen A của quần thể cho
py là tần số tương đối của alen A của quần thể nhận
m là tốc độ di nhập gen được tính bằng số giao tử mang gen di nhập trên tổng số giao tử của mỗi thế hệ có trong quần thể (hoặc tính bằng tỉ số cá thể nhập cư so với cá thể của quần thể nhận)
với tần số alen a thì tương tự.
Ở bài này thì 0,1x (0,6 -0,5) = 0,01 + 0,5 = 0,51
 

ken9x_zip

Member
Cảm ơn bạn nhiều nha zoo_ht!!!
Bài 2 mình áp dụng công thức cho từng gen:số kiểu gen=n*(n+1)/2 nhưng không được,có phải công thức đó chỉ áp dụng cho các gen trên NST thường thôi không?
Còn bài 3 mình làm theo cách này:
để vợ chồng bình thường sinh con bị bệnh thì kiểu gen của vợ và chồng đều là:Aa(a.4*0.6*2)^2
Aa x Aa
0.25AA 0.5Aa 0.25aa​
xác suất 2 con trai bình thường: (0.5*0.75)^2
xác suất con gái mù màu:(0.5*0.25)^2
=>xác suất cần tìm=(0.4*0.6*2)^2*(0.5*0.75)^2*(0.5*0.25)^2
mình thấy cũng hợp lí lắm nhưng vẫn sai mấy bạn xem giùm mình sai chỗ nào vậy?​
 

CRAZO

Member
Cảm ơn bạn nhiều nha zoo_ht!!!
Bài 2 mình áp dụng công thức cho từng gen:số kiểu gen=n*(n+1)/2 nhưng không được,có phải công thức đó chỉ áp dụng cho các gen trên NST thường thôi không?
Còn bài 3 mình làm theo cách này:
để vợ chồng bình thường sinh con bị bệnh thì kiểu gen của vợ và chồng đều là:Aa(a.4*0.6*2)^2
Aa x Aa
0.25AA 0.5Aa 0.25aa​
xác suất 2 con trai bình thường: (0.5*0.75)^2
xác suất con gái mù màu:(0.5*0.25)^2
=>xác suất cần tìm=(0.4*0.6*2)^2*(0.5*0.75)^2*(0.5*0.25)^2
mình thấy cũng hợp lí lắm nhưng vẫn sai mấy bạn xem giùm mình sai chỗ nào vậy?​


Câu 1:
Số loại giao tử:2^n=2^8=256
Có 3 NST bị đột biến => tạo ra 2^3 loại giảo tử trong đó có 1 loại giao tử hok có b\gen đột biến ( chỉ xét với 3 cặp gen có NST bị ĐB)
5 cặp gen còn lại có số loại giao tử: 2^5=32
=> Số loại giao tử đột biến là: 32*7=224
=> Số giao tử loại giao tử hok mang gen đột biến: 256-224=32
=> % giao tử hok mang gen đột biến: 32/256=0.125=12.5%

Câu 2:
- Xét cặp NST thường có n*(n+1)/2 = 3 kiểu gen
- Xét 2 cặp gen trên NST giới tính:
Số loại giao tử X là 2*2=4
Ở giới đồng giao tử có : 4*(4+1)/2=10 kiểu gen
Ở giới dị giao tử có 4 kiểu gen
=> Số kiểu gen: (10+4)*3=42

Bài 3:
a=0/4 => a=0.6
=> Cấu trúc di truyền của quần thể:
0.36 AA: 0.48Aa: 0.16aa
Vì sinh ra con gái bị bệnh nên kiểu gen của 2 cá thể phải là Aa
- Xác suất sinh con trai bình thường: 3/4*1/2=0.375
- Xác suất sinh con gái mù màu: 1/4*1/2=0.125
=> Xác suất = 0.375^2*0.125= 0.017 ~ 1.7% ( vì đã chắc chắn kiếu gen của 2 cá thể nên ta hok cần phải nhân với 0.48, cho tần số alen chỉ để gây nhiễu thôi)
 

ken9x_zip

Member
Cảm ơn bạn nha.
Câu 2 với câu 3 thì mình hiểu rồi nhưng câu 1 thì hơi khó hiểu bạn giải thích giùm tại sao lại có câu này => Số loại giao tử đột biến là: 32*7=224(tại sao *7 vậy?)
 

CRAZO

Member
Có 3 NST bị đột biến => tạo ra 2^3 loại giảo tử trong đó có 1 loại giao tử hok có gen đột biến ( chỉ xét với 3 cặp gen có NST bị ĐB)


Đây là nguyên nhân chỉ nhân với 7. Bạn chỉ cần viết ra nháp là sẽ thấy :mrgreen:
 

trihoa_yds

Member
Hệ số di truyền là thông tin cho ta thấy mức độ thường biến của kiểu hình. Nó đặc trưng cho từng loại kiểu hình khác nhau.
Hệ số di tuyền càng cao thì kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen càng nhiều ( như kiểu hình về chất lượng ). Còn ngược lại, hệ số di truyền thấp thì kiểu hình chịu tác động lớn bởi môi trường ( như kiểu hình về số lượng ).
 

zuz

Member
Nhận tiện cho mình hỏi 1 câu luôn nha.Thế nào là hệ số di truyền?
Hệ số di truyền theo mình nhớ không lầm đó hệ chỉ số thông minh (IQ) chỉ khả năng trí tuệ của mỗi người. Nó được tính bằng trổng trung bình của các lời giải được thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh nhân 100.
 

trihoa_yds

Member
Còn mình thì không nghĩ là vậy đâu, cái này nằm trong sách giáo khoa Sinh học nâng cao 12, phần cuối cùng của thường biến (nếu mình nhớ không lầm).
Các bạn có SGK thì có thể xem lại xem sao.
 

Facebook

Top