What's new

Tạo kháng thể chuột

Tình hình là thế này. Mình sx antigen 13 kDal ở E.coli rồi tiêm vào chuột 2 lần, mỗi lần độ 80 ug. Lần 1 dùng complete adjuvant, lần boost dùng incomplete adjuvant. Detect được băng của E.coli khá tốt (tầm 80 ng -100 ng trở lên thì ổn). Nhưng khi dùng detect protein từ nấm men (khoảng 11 kDal) thì không detect được. KHông biết có phải là ab không đủ specific không nhỉ? Có ai bị trường hợp này chưa? Đúng là sacrifice hơi sớm. Đáng ra nên 3rd, 4th, 5th boost cho chắc rồi kill. Tội nghiệp 2 con chuột.

Đã loại trừ trường hợp frameshift vì kiểm tra đi kiểm tra lại rồi. Bằng nhiều construct khác nhau nữa.
 
em thấy anh toàn trả lời cho người khác thôi anh lương ơi, chừ anh hỏi thì ai biết mà trả lời, công nhận hai con chuột bị anh tiêm phát quá liều chết tội thiệt,
 

Facebook

Top