What's new

các pro ơi cho em hỏi xí

dacnhiem294

Member
Cơ sở di truyền của cái gì hả bạn ? Bạn hỏi ra câu hỏi đi !
Cơ sở di truyền ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử ...........
 
bạn ah, mình nghỉ để tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bạn, nếu muốn hỏi gì bạn nên học cách ăn nói cho có câu co kéo thì người khác mới hiểu được, câu hỏi mà bạn không hiểu mình hỏi gì thì người khác có hiểu được không?
 

Facebook

Top