What's new

Hỏi địa chỉ mua skim milk để làm western blot

Miss Le

Member
Ai biết chỗ mua skim milk để làm Western Blot chỉ giúp mình với. Mình đã đến hỏi nhiều đại lý sữa rồi mà ko có. Cảm ơn nhiều
:cuchuoi:
 

Facebook

Top