What's new

Mọi người làm giúp mình bài này!!!

dacnhiem294

Member
Bài 1: Cho locut1 chứa 2 alen , locut2 chứa 2 alen , locut 3 chứa 3 alen trong một quần thể . Hỏi:''Có bao nhiêu kiểu gen trong quần thể '',nếu:
a. 3 locut nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau.
b. 2 locut nằm trên 1 cặp NST thường khác nhau. :???::???::???:
 

TOBU

Member
Bài 1: Cho locut1 chứa 2 alen , locut2 chứa 2 alen , locut 3 chứa 3 alen trong một quần thể . Hỏi:''Có bao nhiêu kiểu gen trong quần thể '',nếu:
a. 3 locut nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau.
b. 2 locut nằm trên 1 cặp NST thường khác nhau. :???::???::???:

Dạng này rất đơn giản, bạn chỉ cần xét KG trên từng cặp NST sau đó ... là ra.
Nhân thể tặn bạn luôn bài mình "sáng tác":
[FONT=&quot]Câu 12*: [/FONT][FONT=&quot]Xét 9 gene, gene 1 gồm 5 allele, gene 2 gồm 3 allele, gene 5 gồm 5 allele cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X; gene 3 gồm 4 allele, gene 6 gồm 6 allele; gene 4 gồm 7 allele, gene 7 gồm 3 allele cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST Y ở ruồi giấm; gene 8 có 3 allele, gene 9 có 5 allele cùng nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu KG? [/FONT]
 

TOBU

Member
Bài 1: Cho locut1 chứa 2 alen , locut2 chứa 2 alen , locut 3 chứa 3 alen trong một quần thể . Hỏi:''Có bao nhiêu kiểu gen trong quần thể '',nếu:
a. 3 locut nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau.
b. 2 locut nằm trên 1 cặp NST thường khác nhau. :???::???::???:
a.
- Locus 1: Có 2(2+1)/2 = 3KG
- Locus 2: Có 2(2+1)/2 = 3KG
- Locus 3: Có 3(3+1)/2 = 6KG
=>Xét cả 3 gen có 3.3.6=54KG
b. Đề bài không ổn vì quá nhiều khả năng. Gồm 4 trường hợp.
- Locus 1 và 2 trên cùng một cặp NST thường, locus 3 nằm trên NST thường hoặc giới tính.
- Locus 2 và 3 trên cùng một cặp NST thương, locus 1 nằm trên NST thừong hoặc giới tính. (hoặc Locus 1 và 3 trên cùng một cặp NST thương, locus 2 nằm trên NST thừong hoặc giới tính.)
Mình sẽ chỉ làm một trường hợp thôi!
 

CRAZO

Member
Công thức tính số kiểu gen là n(n+1)/2 với n là số alen.
Nếu các cặp gen thuộc các cặp NST khác nhau thì nhân tổ hợp ngẫu nhiên là ra số kiểu gen có thế có.
 

TOBU

Member
Công thức tính số kiểu gen là n(n+1)/2 với n là số alen.
Nếu các cặp gen thuộc các cặp NST khác nhau thì nhân tổ hợp ngẫu nhiên là ra số kiểu gen có thế có.
Tuy nhiên cần chú ý với trường hợp gen nằm trên NST giới tính! Và chỗ này rất nhiều vấn đề nếu không để ý!
 

CRAZO

Member
[FONT=&quot]Câu 12*: [/FONT][FONT=&quot]Xét 9 gene, gene 1 gồm 5 allele, gene 2 gồm 3 allele, gene 5 gồm 5 allele cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X; gene 3 gồm 4 allele, gene 6 gồm 6 allele; gene 4 gồm 7 allele, gene 7 gồm 3 allele cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST Y ở ruồi giấm; gene 8 có 3 allele, gene 9 có 5 allele cùng nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu KG? [/FONT]

Ta có:
- Số giao tử X = 5*3*5*3*5 = 1125
- Số giao tử Y = 6*7*3*5*3 = 1890
Ở giới đồng giao tử số kiểu gen = 1125 + tổ hợp chập 2 của 1125 = 633375
Ở giới dị giao tử số kiểu gen = 1125*1890 = 2126250
=> Tổng số kiểu gen có thế tạo được = 633375+2126250=2759625

hjxhjx hok biết có làm đúng hok nữa, ngồi nghĩ mãi mới ra :cry:
 

TOBU

Member
Ta có:
- Số giao tử X = 5*3*5*3*5 = 1125
- Số giao tử Y = 4*6*7*3*5*3 = 7560

Ở giới đồng giao tử số kiểu gen = 1125 + tổ hợp chập 2 của 1125 = 633375
(Phía trên nói công thức tốt như vậy mà chỗ này quên áp dụng rồi : 1125(1125+1)/2 = 633375)
Ở giới dị giao tử số kiểu gen = 1125*7560 = 8505000
=> Tổng số kiểu gen có thế tạo được = 633375+8505000= 9138375

Chúc mừng CRAZO, CRAZO thật giỏi! Chỉ do bị hoa mắt nên nhân thiếu một phần tử thôi! :socool:

dacnhiem294 chỉ cần làm được bài này là tất cả các bài tập dạng này là không cần phải ... suy nghĩ nữa !:dance:
 
Dạng này rất đơn giản, bạn chỉ cần xét KG trên từng cặp NST sau đó ... là ra.
Nhân thể tặn bạn luôn bài mình "sáng tác":
[FONT=&quot]Câu 12*: [/FONT][FONT=&quot]Xét 9 gene, gene 1 gồm 5 allele, gene 2 gồm 3 allele, gene 5 gồm 5 allele cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X; gene 3 gồm 4 allele, gene 6 gồm 6 allele; gene 4 gồm 7 allele, gene 7 gồm 3 allele cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST Y ở ruồi giấm; gene 8 có 3 allele, gene 9 có 5 allele cùng nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu KG? [/FONT]
hy, thật tình là mình không hiểu lắm về câu hỏi của đề bài, ví dụ bạn cho gen 5 gồm 5 allen cùng nằm trên vùng không tuơng đồng với X : mình không hiểu chỗ này lắm, ý của đề bài cho chỗ này để làm gì
mong bạn giúp (y)
 

dacnhiem294

Member
hy, thật tình là mình không hiểu lắm về câu hỏi của đề bài, ví dụ bạn cho gen 5 gồm 5 allen cùng nằm trên vùng không tuơng đồng với X : mình không hiểu chỗ này lắm, ý của đề bài cho chỗ này để làm gì
mong bạn giúp (y)

Bạn xem thiết chữ rùi ! không phải là ''gen 5 gồm 5 allen cùng nằm trên vùng không tuơng đồng với X '' , mà là ''gen 5 gồm 5 allen cùng nằm trên vùng không tương đồng của X ''.
+) Trên NST giới tính X chứa 2 vùng là : vùng tương đồng và vùng ko tương đồng ( theo mình hiểu là : 2 vùng này phân biệt ra để đối chứng với các vùng trên NST Y) . Đúng ko mọi người ^^ :mrgreen::mrgreen:
 

trihoa_yds

Member
Đó là vì lí do, trên nhiễm sắc thể X vẫn có vùng tương đồng với nhiễm sắc thể Y. Vì vậy, đề cho để chúng ta không phải làm nhiều trường hợp, bởi 2 trường hợp này khác nhau, cũng để tránh nhầm lẫn và giúp cho đề sáng hơn. Đây là một đề rất chặt chẽ.
 

TOBU

Member
hy, thật tình là mình không hiểu lắm về câu hỏi của đề bài, ví dụ bạn cho gen 5 gồm 5 allen cùng nằm trên vùng không tuơng đồng với X : mình không hiểu chỗ này lắm, ý của đề bài cho chỗ này để làm gì
mong bạn giúp (y)
Không có từ cùng trong câu của bạn. Chắc bạn ra trường lâu rồi nên không biết. SGK mới đã cập nhật, làm rõ, chính xác hơn hiện tượng gen nằm trên NST giới tính. Trước đây SGK khi nói đến NST giới tính X và Y thì cho rằng chúng là 2 NST khác hoàn toàn nhau, tuy nhiên bây giờ trên cặp NST XY đã phân biệt rõ vùng tương đồng (vùng giống nhau ở X và Y như cặp NST tương đồng), vùng không tương đồng (Vùng mang gen chỉ có trên X mà không có allele tương ứng trên Y và ngược lại). Bạn bỏ SGK 12 ra là rõ ngay!
 
hi, thành thật xin lỗi mọi ng mình đọc không kỹ, hèn gì cứ thấy ngờ ngợ hihi
cảm ơn mọi ng nhiều
 

Facebook

Top