What's new

Kho sách của DNAthink đây. Mọi người chưa biết vào lấy về mà đọc

Cái kho đấy chỉ là bề nổi của DNAthink.org. Cái kho chính của họ là ở fpt kia. Nhưng các bạn cần cuốn nào, phần mềm gì hay phim gì đều có thể yêu cầu ở đây vì đa số các "đại gia" ở đây đều hoặc là "trụ cột" của việc xây dựng kho sách đó hoặc đã tải về gần hết các sách vở trong kho đó.
 

Facebook

Top