Nhờ mọi người giải giùm mình một số bài toán với. Rất khẩn cấp.

lehuynhan

Junior Member
1. Một gen có khối lượng phân tử là 9.105 đvC tiến hành sao mã một lần tạo ra phân tử mARN có thành phần các loại rNu như sau: 1Am = 2Um=3Gm=4Xm.
Trên phân tử mARN có 5 riboxom trượt qua không trở lại , vận tốc trượt của các riboxom đều bằng nhau . Ở một thời điểm quan sát người ta nhận thấy : Riboxom thứ nhất tổng hợp nhiều hơn riboxom thứ hai là 12 axitamin và đến lúc đó đã có 90 lượt phân tử tARN vào các riboxom để tham gia quá trình giải mã.
a) Tính số lượng và tỷ lệ % mỗi loại Nu của gen?
b) Tính vận tốc trượt của riboxom và khoảng cách giữa 2 riboxom liên tiếp khi trượt trên mARN . Biết rằng các riboxom cách đều nhau và thời gian để gắn 1 axitamin vào chuổi polypeptit là 0.5 giây.
c) Tính từ thời điểm nói trên, mỗi riboxom cần môi trường cung cấp bao nhiêu axitamin để hoàn tất quá trình giải mã ? Thời gian cần thiết để riboxom trượt nốt đoạn mARN còn lại là bao nhiêu giây?
2. Một gen giải mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 1840 axitamin . Phân tử protein hoàn chỉnh do gen tổng hợp có số liên kết peptit 197 đến 497.
a) Tính số liên rN mỗi loại trong phân tử mARN tương ứng ? Biết rằng tỷ lệ các loại rNu môi trương nội bào cung cấp cho quá trình sao mã của gen là Am: Um: Gm: Xm =1:2:3:4
b) Tổng số liên kết hydro bị phá vỡ khi gen sao mã?
c) Trên phân tử mARN do gen tổng hợp, có một số riboxom trược qua không lặp lại. Giả sử khoảng cách thời gian giữa riboxom thứ nhất và roboxom cuối cùng là 8.4 giây. Hãy tính:
- Số riboxom đến giải mã ?
- Khoảng cách giữa 2 riboxom liên tiếp?
- Thời gian tiếp xúc của các riboxom với phân tử mARN
3. Một thể đột biến của một loài động vật thuộc lớp thú, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 288 NST.
1. Thể đột biến đó thuộc dạng đột biến nào? Bộ NST lưỡng bội của loài đó bằng bao nhiêu?
2. Loài đó có bao nhiêu thể ba nhiễm kép (thể ba nhiễm kép xảy ra đồng thời ở 2 cặp NST)? (y)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,276
Messages
72,178
Members
56,120
Latest member
mdsudaipurr
Back
Top