What's new

Lịch sử khám phá ra peptone?

Xin các bác giúp em tìm về lịch sử khám phá ra peptone được không? vì em đã search trên google mà không thấy.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Cám ơn!
 

Facebook

Top