What's new

Xin nhờ dơn giúp tài liệu !!

besttiger

Member
Em xin nhờ anh chị nào có điều kiện down giúp em các tài liệu sau , em không down được :
1.Rapid development and optimization of cell culture media
Author(s): Zhang M (Zhang, Min)1, Lawshe A (Lawshe, Avril)1, Koskie K (Koskie, Kerry)1, Johnson T (Johnson, Terrell)1, Caple MV (Caple, Matthew V.)1, Ross JS (Ross, James S.)1
Source: BIOPHARM INTERNATIONAL Volume: 21 Issue: 1 Pages: 60-+ Published: JAN 2008

Subject Category: Biotechnology & Applied Microbiology; Pharmacology & Pharmac
2. Design, Optimization and Handling of Mammalian Cell Culture Media
Author(s): Price PJ (Price, Paul J.)1
Source: IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL Volume: 45 Pages: S19-S19 Supplement: Suppl. S Published: SPR 2009


Em tìm được trên SCI nhưng không down được.
Em Xin cám ơn rất nhiều.:???::???::???:
 

besttiger

Member
cám ơn bạn nhiều lắm
cái thứ 2 :
Design, Optimization and Handling of Mammalian Cell Culture Media more optionsAuthor(s): Price PJ (Price, Paul J.)1 Source: IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL Volume: 45 Pages: S19-S19 Supplement: Suppl. S Published: SPR 2009 Times Cited: 0 References: 0 Citation Map Document Type: Meeting Abstract Language: English Addresses:
1. D Finit Cell Technol, Charleston, SC 29407 USA E-mail Addresses: p.price05@comcast.net Publisher: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA Subject Category: Cell Biology; Developmental Biology IDS Number: 481ZS ISSN: 1071-2690
linhk của nó đây : http://apps.isiknowledge.com/full_r...ch&qid=1&SID=2E1GEHFdi51aABJH5K@&page=1&doc=2
nhưng không biết bạn mở lên được hay không , Mình down không được nếu bạn down được gửi giúp mình vào lwm05@yahoo.com . mong tin bạn .
 

Facebook

Top