What's new

Help! Cần mua DEAE-cellulose để làm sắc ký

phungnham

Member
Mình đang cần mua DEAE-cellulose để làm sắc ký cột trao đổi ion..Mình ở Hà Nội. ai biết chỉ giùm nhá. hay có chỗ nào bán cột sẵn càng tốt
thanks!
(y)
 

Facebook

Top