What's new

Cho mình hỏi về cách bảo quản và thời gian bảo quản của 2,6- dichlorophenolindophenol (2,6-DCPIP)

Chào mọi người. Mình đang có thí nghiệm về 2,6- dichlorophenolindophenol (DCPIP), có ai biết cách pha , bảo quản và thời gian bảo quản của chất này có thể chỉ cho mình với. Thank.
 

rubik85

New member
Vào các trang web nhà sản xuất sản phẩm mà tìm. Sigma aldrich chẳng hạn. Tôi đã tìm được cho bạn, nhưng tôi nghĩ để bạn tự tìm lấy thì hay hơn.
 

Facebook

Top