What's new

Bài tập trong đề B_2010

Firefox

New member
Trong quần thể của một lòai lưỡng bội xét một gen có 2 alen là A và a.Cho biết không có đột biến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên.Tính theo lý thuyết phép lại nào sau đây giữa 2 cá thế của quần thể trên cho đời con có tỉ lệ phân ly kiểu gen 1:1

Mọi người giúp mình làm bài này với. quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên nghĩa là như nào nhỉ
 

T.rex

Member
Một gen có 2 alen mà tạo ra 5 kiểu gen, không có tác động của các nhân tố tiến hóa, vậy chắc chắn gen đó phải liên kết với NST X và không có alen tương ứng trên Y.
Bạn dựa vào các đáp án trong đề mà tìm ra kết quả.
 

ngnam91

Member
Đúng vậy bạn ạ. Nhìn vào đề mà có kinh nghiệm thì mình đoán ngay ra được đây là một gen nằm trên X mà không có phần tương đồng trên NST Y. 5 KG đó là: XAXA, XaXa, XAXa, XAY, XaY. Nhìn vào đáp án biết ngay đó là phương án: XAXA x XaY. Thế nhé! (Có kinh nghiệm thì chỉ cần 15-30s thôi àh). Đây là câu dễ trong đề, phải dành thời gian mà làm nhiều câu còn "hắc" hơn nhiều!
 

Facebook

Top